REALIZACE DŘEVOSTAVBY

DELTA Group představila dřevostavbu s 78procentním podílem dřeva projektovanou v BIM

Dřevo jako obnovitelná surovina má velký potenciál pro udržitelnou výstavbu a je obzvláště pozoruhodným stavebním materiálem díky svému všestrannému architektonickému využití. Když se plánování objektu propojí navíc s projektováním v Building Information Modeling, běží celý proces projekce i výstavby nečekaně rychle a hladce.

Marcela Kolářová, mluvčí DELTA Group ČR hned na úvod upřesňuje: „Zatímco v Čechách čelí dřevostavby mnohým omezením, co se týče statiky objektu a protipožární bezpečnosti, v sousedním Rakousku jsou s využitím dřeva jako stavebního materiálu mnohem dál a mohou vznikat inspirativní stavební projekty jako je budova BOKU Wien. Nová dřevěná budova pro Univerzitu přírodních zdrojů a aplikovaných přírodních věd byla postavena s citem ke klimatu a ve velmi krátké době. Dům Ilse Wallentinové, obklopený ze dvou stran zelení, je toho viditelným důkazem.

 

Rastr fasády z neopracovaného dřeva je nepřehlédnutelný

Když přijdete na adresu Peter-Jordan-Strasse 82 a hledáte průmyslově vyprodukovanou dřevostavbu nemůžete ji minout. Je nepřehlédnutelnou dominantou ve svém okolí. Jako první vnímáte teplo neopracovaného dřeva, které tvoří fasádu budovy spolu s rozsáhlými okny. „Dominantní prosklená plocha při slunném dni, jako byl ten náš v den probhlídky projektu, působí jako zrcadlo, jež je odrazem i obrazem nálady na nebi“ uvedla Kolářová.

Zároveň dodává své první dojmy z této výjimečné dřevostavby: „Při vstupu do budovy na Vás dýchne interiér, do kterého by se mnozí z nás chtěli vrátit s myšlenkou zopakování si studentských let a možnosti užít si luxus vzdušných velkých místností, útulnosti dřevěného interiéru spojeného s pohledovým betonem, dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Celou nostalgickou atmosféru doplní mírně spěchající studenti z jedné přednáškové místnosti do druhé a všudypřítomné ticho ke kterému nabádají cedulky s nápisem „Bitte Ruhe.“

 

Dřevěné povrchy a velká okna

Dřevěný interiér a světlé místnosti vytvářejí přátelské prostředí nabádající k učení a práci. Navíc mnohé posluchárny, studovny a kanceláře nabízí výhled do zeleně. Velmi příjemné jsou i nenápadné prostory u oken, široké parapety přibližně 50 cm nad zemí, jež vytváří jakési lavičky, ve kterých jsou vedeny veškeré instalace. Díky dřevěnému obkladu nabízí příjemný prostor pro odložení si drobností či posazení se v případě, že potřebujete být chvíli mimo kolektiv nebo si jen krátíte chvíli čekáním na další studijní program.

 

BIM jako nositel hladké logistiky a extrémně rychlé realizace

Při plánování a výstavbě použila DELTA Group v roli generálního projektanta nejmodernější digitální technologie. Například pro celkový proces projektování a plánování byl vytvořen ucelený BIM model, který byl použit i při výrobě jednotlivých dřevěných prvků. Detailní vyladění předaných dat díky BIMu umožnilo krátké fáze zpracování a rychlou výrobu prefabrikovaných dřevěných dílců včetně promyšlené logistiky.

 

Koncept JUST IN TIME zkrátil dobu výstavby na 18 měsíců

Celková doba výstavby trvala 18 měsíců. Z toho práce na železobetonových konstrukcích představovala cirka 21 týdnů, dřevěná konstrukce 8 týdnů, fasáda cca 11 týdnů. „Na stavební práce včetně dokončení obálky budovy bylo zapotřebí 26 kalendářních týdnů, tj. přibližně 6 měsíců. Aby bylo možné práce provádět postupně a v rámci smluveného harmonogramu stavby, bylo nutné koordinované plánování se zákazníkem a odbornými projektanty. Zásadní bylo včasné plánování výroby dřevěných komponentů, což byl i případ tohoto projektu. Aby bylo možné práce provádět postupně a v rámci stavebního harmonogramu, bylo nutné předem naplánovat výrobu dřevěných dílů a logistickou koncepci“ upřesnil projektový manager Aron Grudnik.

Dodávka dřevěných prefabrikovaných dílů a montáže na stavbě do předem definovaných pozic byly provedeny v režimu “JUST IN TIME”. Komponenty dorazily na staveniště zabalené v ochranné fólii a byly okamžitě usazeny do těchto připravených pozic. To znamená, že nebylo třeba žádného dalšího úložného prostoru, což bylo vzhledem k blízkosti stávajících budov velmi užitečné. Dřevěné komponenty a systém výroby a logistiky společnosti Stora Enso umožnily udržet přehled o dodávkách materiálu, v jakém pořadí se budou na stavbě pohybovat a postupně instalovat.

 

Ochranná opatření na staveništi

V době ukončení hrubé stavby bylo hotovo přibližně 70 % viditelných povrchů (pohledový beton a dřevo). Pro zachování vysoké kvality povrchu dbala DELTA Group už od počátku prací na dodržování ochranných opatření a také byla třeba osvěta zaměstnanců na staveništi.

 

Dřevostavba s 78procentním podílem dřeva

Tato inspirativní dřevostavba byla navržena jako nízkoenergetická budova a přispívá k ochraně klimatu nízkými emisemi CO2 během výstavby a užívání. Ve 4 nadzemních podlažích je podíl dřeva přibližně 78 %. Na konstrukci byl použit lepený dřevěný trám na sloupy a nosníky a křížem lepené dřevěné desky na stropy.

 

Proč volit pro stavbu obnovitelné suroviny jako je dřevo?

Kdybychom měli zhodnotit využití dřeva pro výstavbu této budovy v číslech došli bychom k závěru, že na celý projekt bylo použito přibližně 1000 m3 dřeva. 1 m3 lepeného lamelového dřeva odpovídá potřebě přibližně 2,6 stromů. 1000 m3 lepeného lamelového dřeva tedy odpovídá přibližně 2600 stromům. V rakouských lesích ročně znovu vyroste 30 milionů m3 dřeva, což odpovídá 1 m3 za sekundu. V případě projektu udržitelné dřevostavby to odpovídá množství dřeva, které v malé zemi, jako je Rakousko, vyroste za 17 minut. Díky nové dřevěné konstrukci se dlouhodobě váže přibližně 1000 tun CO2 a zároveň rostou nové stromy, které opět aktivně odstraňují CO2.

 

Energetická bilance Klimaaktiv-Gold status

Potřeba tepla na vytápění je 21,5 kwh/m² a energetická bilance odpovídá bilanci nízkoenergetického domu. Vytápění zajišťuje dálkové vytápění a o komfortní odvod tepla se stará topná a chladicí stěrka. Seminární centrum a knihovna jsou vybaveny mechanickou ventilací, která rovněž zvlhčuje a odvlhčuje vzduch. Pasivní opatření proti přehřívání v létě představují venkovní rolety pro vnější ochranu proti slunci, zatímco aktivní opatření zahrnují chlazení s rozvody v podlahách.

 

Mnohá ocenění

Projekt budovy Ilse Wallentin Haus pro cirka 650 studentů, který je součástí univerzitních budov BOKU Wien je držitelem certifikátu Klima:aktiv se statusem GOLD a za svou udržitelnost získal ocenění GBB Award 2020 a Gebaut Award 2020. Velký význam při plánování měly nejen ekologické aspekty, ale také ekonomické aspekty související s náklady po celý životní cyklus. Tento objekt patří mezi průkopníky v oboru z pohledu vysokého nasazení dřeva jako stavebního materiálu a je rozhodně významnou evropskou inspirací pro ostatní budovy v oblasti veřejné sféry či industriálu. Více na téma udržitelné výstavby si můžete přečíst ZDE.

 

Činnosti DELTA Group:

 

Základní údaje

Stavební náklady: 10 mil. EUR
Doba trvání projektu: 01/2018 – 09/2020
Zahájení výstavby: 03/2019
Prostory:

 

 

Zdroj: projekční kancelář DELTA Group ČR, Mgr. Marcela Kolářová
Foto: Florian Voggeneder, Marcela Kolářová

Exit mobile version