Kam s odpadní vodou? Vsaďte na betonové jímky, žumpy a nádrže na vodu

Vlastníte-li nemovitost, ať už v podobě rodinného domu, či rekreačního objektu, máte ze zákona danou povinnost zajistit likvidaci odpadních vod. A to nezávadným a přírodu neohrožujícím způsobem. Nejčastějším řešením je přípojka na veřejnou kanalizaci. Co ovšem dělat v případě, kdy v dosahu takováto kanalizační síť není?

 

Betonové nádrže na vodu

Odpadní vody z domu můžete vést do betonové jímky nebo žumpy. Jaký je mezi nimi rozdíl? Žumpa je podzemní nádrž, která je bezodtoková. Tudíž je nutné betonové žumpy po jejich naplnění odčerpat a vodu odvést fekálním vozidlem. Betonové septiky tvoří nádrž vybavená přívodem a vývodem. Navíc ji tvoří 2-3 komory, jimiž odpadní voda postupně prochází. Přitom v první části zůstanou těžší částice odpadu, lehčí odpad přeteče do další komory. Rozklad odpadu urychlíme přidáním bakterií či pískovou filtrací v septiku.

 

Šetřete a myslete ekologicky

Jak je patrné, septik je ekologickým nástrojem, jak nezávadně a levně vyčistit odpadní vodu. Z jeho poslední komory poté můžeme vypouštět vyčištěnou vodu pomocí trativodu do půdy. Případně ji lze využít jako vodu užitkovou k zalévání zahrady, splachování WC či úklidu. Díky takto zužitkované odpadní vodě dosáhneme nemalých úspor. Současně se nemusíte obávat, že by tato voda obsahovala kal nebo splašky. Ty totiž zůstávají v nádrži a jednou ročně je zapotřebí je odčerpat.

 

Cenové srovnání

Zajímá-li vás betonové jímky cena, ta se stanoví dle objemu a typu. Při tom se navíc bere v potaz počet členů v domácnosti, frekvence jejího vyvážení, případně velikost zahrady, kterou její pomocí budeme zalévat. Pořizovací náklady septiku a žumpy jsou srovnatelné, ovšem roční provoz vyjde u žumpy mnohonásobně vyšší. Stojí za ním totiž potřeba žumpu každé 2-3 týdny vyvážet.