Poradíme Vám, jak si postavit kvalitní nízkoenergetickou dřevostavbu

 

Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je rozsáhlou odbornou i laickou veřejností vnímána nejenom jako sdružení hájící zájmy oboru dřevostaveb, ale rovněž i platforma pro komunikaci a poradenství se zákazníky resp. zájemci o zcela nový dřevěný montovaný dům.

Hlavními cíly ADMD jsou prosazování kvalitních dřevostaveb na trhu v ČR, kultivování podnikatelského prostředí a popularizace oboru. Zásadní je permanentní komunikace v oblasti zabezpečení kvality dřevěných montovaných budov. K tomu slouží certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je nejpodstatnějším kritériem a podmínkou členství v Asociaci. Za poslední dva roky si Asociace stanovila kromě zajištění resp. garance kvality staveb svých členů taktéž cíle při zajištění resp. garanci jistoty a spokojenosti zákazníků.

Na základě rostoucí poptávky po dřevostavbách se i v tomto oboru každoročně objevuje řada nových společností, které bohužel nedisponují potřebným know-how ani technickým, technologickým a výrobním zázemím. Proto se ADMD snaží trh kultivovat a komunikovat jako jeden z klíčových atributů ověřenou kvalitu, jistotu a spokojenost klienta. Ideální firma přináší také odpovídající záruky na provedené dílo – například na nosnou konstrukci domu to většinou bývá až třicet let. To mohou menší „garážové“ firmy garantovat jen velice těžko, a jestli ano, může se přihodit, že v případě potřeby řešit závadu např. po deseti letech už nebudou fungovat. Pokud se ale zákazník rozhodne postavit si svůj nový dům od firmy, která je sdružena v Asociaci dodavatelů montovaných domů, bude mít daleko intenzivnější jistotu, že jeho dům bude vyroben i smontován kvalitně a v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

 

 

Členové Asociace dodavatelů montovaných domů nabízí svým zákazníkům kromě garantované resp. certifikované kvality staveb, pečlivého dodržování všech platných norem a předpisů a serióznosti a profesionality během kompletního procesu zakázky, také řadu ostatních činností a služeb, mezi které patří např.:

       Kompetentní, komplexní a odborné poradenství ve všech otázkách, týkajících se výstavby dřevěných montovaných domů a to od návrhu vyhovující dispozice, odpovídající potřebám zákazníka, až po řešení moderní domácí techniky, mezi které patří především vytápění tepelným čerpadlem, řízené větrání s rekuperací, teplovzdušné vytápění, solární a fotovoltaické systémy a jiné moderní technologie včetně možnosti komplexního řešení tzv. inteligentního domu. 

       Individuální přístup k zákazníkům na vysoké odborné a etické úrovni, založené na etickém kodexu členů ADMD.

       Spolupráci při zajištění výhodného financování nového domu u spolupracujících bank, kterými jsou např. Česká spořitelna nebo Hypoteční banka, s nimiž ADMD rozvíjí dlouholetou spolupráci na základě osvědčených produktů, určených především pro dřevostavby. 

       Možnost prohlídky vzorových a referenčních domů na území celé České republiky, kde zájemcům o novou dřevostavbu poradí a zodpoví jim na otázky zkušení stavební poradci. Jednou z možností, kde není problém si prohlédnout několik vzorových domů od různých výrobců je Centrum vzorových domů EDEN 3000, které se nachází v Brně na Bauerově ulici č. 10 (vedle brány č. 10 BVV).

       Možnost spolupráce v rámci inženýringu resp. zajištění stavebního řízení a při realizaci základové desky nebo sklepa včetně nezávislého a objektivního doporučení ideálního a kompetentního pracovníka pro výkon funkce stavebního dozoru investora. Na webových stránkách ADMD je pod záložkou „stavební dozor“ seznam vybraných zaměstnanců s praxí a zkušenostmi v oboru dřevostaveb, které stavebníkům pro výkon činnosti stavebního dozoru doporučujeme.

       Možnost obrátit se na smírčí orgán ADMD (ombudsmana) v případě, že klient není s průběhem výstavby popř. s přístupem zhotovitele svého domu zcela spokojen.

Každému, kdo si touží pořídit svůj nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu radím, aby se pečlivě seznámil s referencemi a ověřil si historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si dům bude objednávat. V tomto směru dělá ADMD bezplatné poradenství. Pokud bude chtít jakýkoliv potencionální investor získat informace o výstavbě své nové dřevostavby, může se na Asociaci dodavatelů montovaných domů obrátit přes web www.admd.cz a nebo navštívit stánek ADMD na veletrhu FOR WOOD 2015 (hala 1, stánek č. 1G21a).