Pravidelná údržba oken

Součástí u nás pořízených produktů je kvalitní, značkové kování SIEGENIA. To se kromě zmíněné kvality rovná komfortu při jakékoliv manipulaci, dlouhé životnosti a perfektní funkčnosti. Aby však byl tento komfort při obsluze, perfektní funkčnost a životnost nejen kování, ale i celého produktu zachován po co možná nejdelší dobu a nebylo zbytečně podporováno jeho předčasné opotřebení či stárnutí, je nutno toto (nejen) kování pravidelně, jak už jsme v předchozích dílech zmiňovali, minimálně jednou ročně, udržovat. Zmiňujeme-li však minimálně, neřiďte se v tomto případě slovy „čím více, tím lépe“. Příliš častá údržba, například promazávání, nemluvě o tom, že by byla třeba každodenní, bývá pochopitelně spíše na škodu.

Ať už tak či tak, záleží jen na Vás, zda si s takovou, ve většině případů relativně snadnou údržbou poradíte sami nebo ji jednou do roka za drobný poplatek přenecháte na odbornících, potažmo dodavateli, tedy na nás.

Co se týče zmíněného promazávání, promazáváme pokud možno veškeré pohyblivé části kování. K ošetřování kování je nutno používat pouze takové prostředky, které nenaruší jeho ochranu proti korozi, dokonale nevhodné jsou kyseliny a pryskyřici obsahující tuky. Používejte zkrátka jen takové pomocníky, které jakýmkoliv způsobem nenaruší povrchovou úpravu výrobku. Je vyloženě zbytečné za účelem údržby Vaše miláčky naopak obírat o jejich „přirozené“ prvky ochrany a životnosti. Velmi oblíbeným a rozšířeným prostředkem k udržování kování je olej, například do šicího stroje. Na pohyblivé části v okenním křídle lze použít i například mazadlo ve spreji, které umožňuje dostat se bez výjimky do kteréhokoliv prostoru tohoto kování. Poté postačí několikrát otočit klikou, aby se mazadlo rozprostřelo, suchým hadříkem odstranit případné zbytky prostředku a je promazáno. Stačí se informovat u Vašich dodavatelů nebo pátrat na vlastní pěst a jistě v tomto směru naleznete nemálo inspirace. Vhodné přípravky k mazání kování a těsnění se příliš neliší.

www.bohemiaplast.cz

Oleje či jiného přípravku bohatě postačí pouze pár kapek, méně je v tomto případě více, jak již bylo zmíněno. Místa se snažíme ošetřit takovým způsobem, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a všemožně tak neznečišťoval povrch výrobku, což úzce souvisí i se zmíněným množstvím oleje. Případné přebytečné mazivo je třeba setřít suchým hadříkem, je však ale na místě snažit se mu vyhnout pokud možno úplně.

Dále je třeba kování, asi jako všechno, udržovat čisté. Lze použít jemný hadřík a vodu, výjimečně a velice opatrně i líh, denaturovaný líh nebo tekutá čistidla na okna a podobné. Se všemi přípravky však opatrně, není nad čistou vodu a zmíněný jemný hadřík.

Kromě všelijakého čištění a promazávání je ale třeba dbát i na technické záležitosti ohledně kování, neboť čistota a lehký chod Vám jen tak nezajistí, že okno bude plnit svou funkci tak, jak má. Nemluvě o tom, že by časem mohlo ohrozit Vaši bezpečnost. Je nutné občas kontrolovat upevnění všemožných vrutů a to jednotlivě a obzvlášť pečlivě. Slovíčko „občas“ zastupuje jak jinak než minimálně každoroční údržbu. Případné uvolněné nebo všelijak poškozené vruty je třeba neprodleně precizně dotáhnout vhodným nářadím či vyměnit. Výměnu dílů kování, stržených nebo poškozených šroubů a vyvěšení či zavěšení křídel jsou práce pro odborníky, důrazně nedoporučujeme provádět je samostatně. Přinejmenším je na místě se s nimi alespoň poradit. Důležité je i pevné přišroubování kliky okna. Obzvlášť na pozoru buďte před stržením šroubů.

Při jakékoliv povrchové úpravě Vašeho výrobku, která, jak už víte, není doporučována, je třeba veškeré díly kování z této povrchové úpravy vyloučit a chránit je před případným znečištěním. Stejné doporučení se týká jakýchkoliv stavebních procesů ve Vaší domácnosti, obzvlášť na pozoru je třeba být před tmelem i jeho výpary.

Udržujeme těsnění
Těsnění z moderních materiálů podléhá, jako de facto všechny materiály, přirozenému stárnutí. Aby však těsnění na Vašich oknech plnila svou funkci co možná nejdéle a nejlépe, je třeba o něj stejně jako o kování, potažmo celý produkt, pravidelně pečovat. Údržba těsnění se příliš neliší od výše zmíněné údržby kování, stejně tak i pro údržbu vhodné přípravky, její zanedbání je však ve výsledku mnohem znatelnější. Při nedostatečné nebo snad dokonce nulové péči těsnění pomalu přestává odolávat vodě i větru, opouští ho jeho původní pružnost a většina důsledků bývá znatelná už na první pohled. Je Vám tudíž nakonec vlastně úplně k ničemu a ještě dokonale ničí estetický dojem z Vašeho produktu.

Do úplných základů údržby těsnění patří jeho pravidelné otírání od prachu a jiných nečistot a rovněž opatrné, jemné zatlačování těsnění v případě, že je uvolněno ze své drážky. Zatlačování provádíme zásadně některým z prstů, rozhodně ne za pomoci jiného předmětu a už vůbec ne ostrého nebo špičatého. V takovém případě pochopitelně hrozí trvalé fyzické poškození těsnění.  

www.bohemiaplast.czMezi velice oblíbený a rozšířený způsob ošetřování těsnění patří vazelína, například lékařská, volně dostupná ve většině lékáren, nebo rovněž oblíbená silikonová vazelína Eheim. Na trhu existuje i několik produktů speciálně navržených pro údržbu těsnění, například všelijaké silikonové oleje. Před příchodem zimy můžete pojistit svá okna potřením gumového těsnění glycerinem. Stačí trochu pátrat, třeba zrovna u Vašeho dodavatele plastových oken a třeba zrovna u nás. Úsporným řešením při pravidelném promazávání může být například injekční stříkačka. Přesto je však většina přípravků v množstevně dostačujícím i finančně únosném balení, obzvlášť vzhledem k faktu, že je údržba vyžadována pouze minimálně. Co se týče frekvence této údržby, u těsnění oproti kování a jiným částem produktu, i produktu samotnému, doporučujeme provádět pravidelné udržování častěji, jednou za půl roku, nikoliv pouze jednou za rok. Nicméně i péče jednou za rok nebo alespoň někdy, budeme-li vyloženě minimalisté, je lepší než vůbec žádná.

Podobných doporučení ohledně údržby existuje nespočet a s přehledem by vystačila na kratší knihu. Bohatě Vám postačí, budete-li se řídit vlastním rozumem a alespoň těmi nejzákladnějšími z doporučeními. Pokud péči o Váš produkt zanedbáte, v tom lepším případě si o ni produkt „řekne“ sám, například vrzáním kování, a lze v takovém případě zanedbání ještě dodatečně napravit. V tom horším si o ni však jak „říci“ nemá, a to například v případě těsnění, které jednoduše stárne, stárne a stárne, špiní se nebo i fyzicky poškozuje a Vy jednoho dne můžete zjistit, že nezbývá, než ho vyměnit, protože už dávno neplní byť jednu jedinou z funkcí, díky které si získalo své označení „těsnění“. Stejně tak to může být s kompletním produktem. Postupem času můžete zjistit, nakolik jste svému oknu nebo dveřím a svým způsobem i své peněžence takovým zanedbáváním uškodili.

Proto je samozřejmě na místě začít s touto všestrannou, pravidelnou péčí pokud možno okamžitě nebo alespoň co možná nejdříve po pořízení Vašeho plastového přírůstku do domácnosti a úplně nejlépe s ní ani nepřestat. Můžete si být jisti, že se Vám vrátí, i když se Vám to tak bez možného srovnání ani nemusí na první pohled zdát. Věřte, že Váš produkt ten rozdíl pozná.

Jak už je zmíněno výše, veškerou údržbu Vám jednou do roka za drobný poplatek rádi zajistíme.

http://www.bohemiaplast.cz