Specifika financování dřevostaveb

Řešit rodinné bydlení pořízením dřevostavby je vzrůstající trend dnešní doby, který má oproti běžně používaným konstrukčním materiálům nesporně mnoho výhod jak pro samotného uživatele tak pro okolí a životní prostředí. Jedním z hledisek, která rozhodují o budoucí investici do nového vlastního bydlení, je financování jeho výstavby. Realizace moderní dřevostavby má svá specifika, která mohou samozřejmě ovlivňovat způsob financování.

Rozhodnout se pro bydlení v moderní dřevostavbě je díky jejím přednostem relativně jednoduché. Samotná realizace nového bydlení je ale spojena s mnoha záležitostmi, které je nutné ještě před zahájením vyřešit, a to už tak jednoduché být nemusí. Jedna z těchto věcí je financování výstavby. Jde vždy o velice individuální záležitost, přesto je dobré předem se informovat o různých možnostech a charakteristikách financování, které nemusí být hned jednoznačné.

Základní možnosti
dřevostavbyPodíváme-li se na problematiku financování bydlení trochu ze široka, máme v podstatě dvě základní možnosti – vlastní úspory a úvěr, nejčastěji se však setkáme s jejich kombinací. Hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření jsou nejčastěji využívanými způsoby financování nového bydlení. V případě stavebních spořitelen lze využít překlenovací úvěr (do doby, než je dosaženo 40 procent z cílové částky stavebního spoření), který mívá vyšší úrokovou míru než běžný úvěr ze stavebního spoření a většinou i vyšší než hypoteční úvěr. Naspořit 40 procent z cílové částky nemusí být zrovna krátkodobým procesem, obzvlášť pokud má stavebník během toho ještě splácet překlenovací úvěr. Proto se financování prostřednictvím stavebního spoření dá obecně zvažovat u méně nákladných staveb či rekonstrukcí. Při zvažování úvěru, ať už hypotečního nebo ze stavebního spoření, je dobré sledovat několik parametrů, které zásadně ovlivňují to, kolik člověk ve výsledku přeplatí navíc. Rozhodně bychom neměli podcenit samotnou úrokovou sazbu, ale také poplatky, hlavně ty pravidelné. Zapomenout bychom neměli ani na pojištění, která jsou většinou podmínkou pro uzavření smlouvy o úvěru.

Plánování bydlení
Celkové výdaje na pořízení nového bydlení budou ovlivněny tím, jak si financování bydlení naplánujeme, abychom dokázali určitou část uhradit vlastními úsporami. „Způsobem, jak nejefektivněji uspořit na celkových nákladech za financování bydlení, je dopředu se finančně připravit,“ doporučuje Ing. Michal Poul, který se dlouhodobě věnuje oblasti financování bydlení. „Někdy stačí začít spořit pouze tři až pět let před samotným pořízením nemovitosti a úspora z celkových nákladů může činit kolem 15-20 procent. Jednak nebude potřeba půjčovat si tolik peněz a pokud má klient banky vlastní finanční zdroje, často dosáhne na nižší úrokovou sazbu.“
Myslet na potřebu financovat vlastní bydlení včas se vyplatí.

Specifika financování dřevostaveb
U běžných stavebních konstrukcí trvá výstavba mnohem déle než u dřevostaveb a financování probíhá průběžně, takže po dokončení určité části stavby banka uvolní část finančních prostředků pro další pokračování stavby. Dřevostavba má mnohem rychlejší technologické postupy a je možné ji postavit během pár dnů; většina bank finance na takový objem výstavby prostřednictvím běžného úvěru neposkytuje.
Jaké jsou tedy možnosti financování dřevostaveb? Jednou z možností je zástava jinou nemovitostí, například samotnou stavební parcelou. Je možné čerpat až 90 procent zástavní hodnoty pozemku.
Dalším možným řešením může být čerpání peněz pomocí nezajištěných úvěrů nebo předhypotečních úvěrů. Banky tyto typy úvěrů poskytují právě na nemovitosti, kde nelze hned zapsat zástavní právo. Využití předhypotečního úvěru je možné jen po omezenou dobu (v závislosti na konkrétní bance) a je samozřejmě poskytován s vyšší úrokovou sazbou než běžný hypoteční úvěr.

dřevostavby

Díky velkému zájmu o dřevostavby v posledních letech jsou banky nuceny přizpůsobovat se podmínkám trhu a téměř vždy se snaží pro klienta se zájmem o dřevostavbu nalézt řešení. S jedním z elegantních řešení přišla Česká spořitelna a ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů nabízí Hypotéku České spořitelny k financování dřevostaveb pořízených s některou z členských firem Asociace. V čem je tento hypoteční produkt specifický? Pokud dodavatel domu realizuje i základovou desku, uvolní banka až 50 procent ceny celkového díla před zahájením výroby domu. Důležitá je ale především skutečnost, že po dokončení hrubé stavby, ale ještě před zápisem rozestavěné budovy do katastru nemovitostí, může být vyčerpáno celkem až 90 procent ceny díla. A zbytek? Ten banka uvolní na základě předání domu klientovi a po zápisu rozestavěné budovy do katastru. Zdá se tedy, že pozitivní posun ve smýšlení stavebníků o dřevostavbách má příznivý vliv i na instituce, které poskytují podpůrné (a mnohdy nezbytné) služby k samotné stavbě.
Je dobré uvědomit si, že financování dřevostavby je jedinečnou individuální situací a je důležité znát, jaké jsou v dané konkrétní situaci možnosti, tyto porovnávat a případně je kombinovat.

ZDROJ: Časopis Dřevo&stavby

Více na asiciaci dodavatelů montovaných domů