Čištění a úprava vod jménem ASIO

Čištění a úprava vod dostává díky společnosti ASIO nový rozměr. Preciznost výrobků a servisu společnosti ASIO je zárukou kvalitně odvedené práce, kterou ocení domácnosti, firmy i obce a města.

 

Snadno, rychle, kvalitně a ekologicky

Společnost ASIO se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávku technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích. Pro rodinné domy nabízí například 7 druhů řešení čističek odpadních vod – řešení je tak možné nalézt i pro ty nejnáročnější stavby. Podobně široká je i nabídka čističek odpadních vod pro jiné objekty. Pro města a obce nabízí kromě čističek odpadních vod také: odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuků, zařízení pro zpracování kalů nebo čerpací šachty. V oblasti čistění vzduchu nabízí ASIO řešení v podobě maximálně spolehlivé fyzikálně-chemické technologie využívající ionizace či fotokatalytické oxidace k čištění nepříjemných odpadních plynů.

čistička

Tradice a mezinárodní zkušenosti

Společnost ASIO je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností, která byla založena v roce 1993. O její odbornosti a kvalitách hovoří široká paleta realizovaných projektů i zastoupení společnosti ve 32 zemích světa. V rámci vývoje spolupracuje s mnohými akademickými institucemi a vysokými školami jako jsou například vysoké školy stavební a chemicko-technologické.

Více informací a kontaktní údaje naleznete na www.asio.cz.