Čističky odpadních vod Gonap jsou ideální k rodinnému domu

 

Pokud je pro chod vašeho rodinného domu nezbytností čistička odpadních vod, rozhodně byste tento produkt měli vybírat na základě kvality. A to především na základě kvalit jednotlivých výrobců. Poptávka po tomto produktu je v současnosti opravdu velká a tak můžeme na trhu v této oblasti najít hned několik výrobců, ať už s oblastním nebo celorepublikovým zaměřením. Rozdíly v kvalitě firem i nabízených čistíren jsou ale velké. Mezi nejzkušenější výrobce na našem trhu se řadí společnost Gonap.

 

Gonap se totiž nespoléhá jen na své znalosti

Ačkoliv je firma Gonap v oblasti čistíren odpadních vod jednou z nejdéle působících a nejzkušenějších firem na trhu, při vývoji nových produktů a v oblasti inovací se nespoléhá jen na své zkušenosti a znalosti. V oblasti vývoje totiž spolupracuje i s jinými organizacemi a společnostmi, které se specializují na konkrétní obory. Firma Gonap s.r.o. je také certifikována dle systému kvality ISO 9001:2000. Společnost Gonap vyvíjí a vyrábí čistírny odpadních vod pro využití v rodinných domech, komerčních objektech i pro průmyslové využití. My se dnes zaměříme zejména na čistírny pro rodinné domy a tedy i pro dřevostavby.

 

Typ 5Pa pro 2-6 osob

Prvním modelem, na který se zaměříme, bude domovní čistírna Gonap 5Pa. Tento model je určen pro čištění odpadních a splaškových vod z domácností se dvěma až šesti osobami, takže pro rodinné domy ideální velikost. Celo čistírnu tvoří samonosná plastová nádrž. Jedná se o podzemní model, který se osazuje do zpevněných výkopů s pevným dnem. Vnitřní prostor je oddělen technologickými přepážkami na akumulační, aktivační prostor a kalový prostor. Je tedy zajištěno velmi efektivní čištění. Minimální ´účinnost čistíren je garantována v hodnotě 95%. Řízení tohoto typu čistírny, včetně vizualizace provozních stavů zajišťuje mikroprocesorová jednotka PLC.

 

Gonap 5Pa* je vylepšeným modelem

Čistička Gonap je vylepšeným modelem výše popsaného druhu. Opět se jedná o podzemní čističku určenou k rodinným domům. Změna je ve vnitřním uspořádání výrobku. Vnitřek je rozdělen na akumulační a aktivační prostor. Odpadní voda v aktivaci se provzdušňuje pomocí aeračních pryžových elementů. Horní část je vybavena uzavřeným prostorem pro elektroventily, dmychadlo a nádoby pro odvodňování stabilizovaného kalu. Akumulační prostor je dimenzován tak, aby byl schopen pojmout 24 hodinovou produkci splašků.

 

Třetím modelem je Gonap 5Pb

Třetím nabízeným modelem čistírny odpadních vod pro 2- osob je Gonap 5Pb. Tento model je samonosnou plastovou nádrží, osazovanou po terén na betonovou desku. Nádrž je zakryta porůzným poklopem. Čištění odpadních vod je řešeno jako mechanicko-biologické s jemnobublinnou aerací. Díky této technologii je zajištěno velmi účinné čištění vod i v případě nerovnoměrného zatížení v průběhu dne a týdne.

 

Detailní informace o funkcích jednotlivých čistíren najdete přímo na www.gonap.cz.