I dřevostavby potřebují zajistit kvalitní a zdravé ovzduší

 

Zajištění kvalitního a zdravého vnitřního prostředí staveb je v současnosti jedním z hlavních kritérií moderního a komfortního bydlení. Zatímco ještě před několika málo lety tomuto oboru nebyla věnována tak vysoká pozornost, v současnosti je situace zcela opačná. To se týká všech druhů staveb a samozřejmě i dřevostaveb. Ani dřevostavby nejsou schopny jen technologií výstavby zajistit ideální vnitřní prostředí. Naštěstí v dnešní době existuje široká nabídka možností a technologií, jak správné vnitřní prostředí zajistit. O co se jedná?

 

Rekuperace je nejžádanější technologií

Mezi nejžádanější technologie, které dokáží zajistit komfortní vnitřní prostředí staveb, se řadí rekuperace vzduchu. Proces rekuperace se zakládá na zpětném získání energie ve vzduchotechnice. Konkrétně dochází k přenosu energie mezi odpadním vzduchem a přiváděným vzduchem přes pevnou stěnu. Nedochází k žádnému kontaktu mezi přiváděným a odpadním vzduchem a ani k tepelným ztrátám při větrání. Tuto funkci zajišťují rekuperační jednotky. Právě ty mají na starost zajištění správné a účinné rekuperace.

 

V létě chlazení a v zimě teplovzdušné vytápění

Dalšími druhy technologií, které dokáží zajistit požadované vnitřní prostředí ve stavbách, jsou technologie chlazení a teplovzdušného vytápění. Pro teplovzdušné vytápění jsou zřízeny teplovzdušné jednotky, které do místností přivádí jen teplý vzduch nebo zajistí jeho cirkulaci v místnosti a ohřev. Pro chlazení se naopak využívají chladící jednotky. Těch je na trhu nabízeno mnoho druhů a záleží na tom, k jakým konkrétním účelům je chcete využívat.

 

Důležité je vybrat specialistu

Ať už budete potřebovat vybrat správné rekuperační jednotky, chlazení nebo teplovzdušné vytápění pro svůj objekt, vždy je důležité obrátit se na specialisty. Specialisté v tomto oboru disponují širokou nabídkou technologií a příslušenství, které dokáží zajistit správné vnitřní prostředí i ve dřevostavbách. Mezi přední firmy v tomto oboru na našem trhu se řadí SORKE, dlouholetý specialista v oboru. Ve své nabídce má tato firma velké množství produktů a technologií z oblasti větrání, rekuperace, chlazení i vytápění. Na každý projekt se SORKE zaměřuje individuálně a nabízí taková řešení, která budou kompletně splňovat přání zákazníků a nejvíce vyhovovat dané stavbě.

Kompletní nabídku můžete najít na www.sorke.cz