Jak moc ohrožují osobní životní prostředí škodlivé vlivy?

 

Počet obyvatel naší modré planety se kvůli technologickému rozvoji rozšiřuje mnohem více, než tomu bývalo dříve. To přináší řadu problémů. Mezi hlavní problémy se řadí narušování životního prostředí. I když se v tomto směru mnohé podařilo napravit, situace je stále kritická. Naštěstí se i naše myšlení mění. Snažíme se třídit odpad, topit v ekologických kotlích nebo jezdit v úsporných autech. Ale kdo z nás se věnuje ekologii osobního životního prostředí doma a na pracovišti? Přitom zde trávíme nejvíce času!

 

Čím jsme ohroženi nejvíce?

I v uzavřených prostorách může být ve vzduchu mnoho škodlivin. Dokonce v nemalém množství. Když překročí určitou koncentraci a působí delší dobu, mohou způsobovat zdravotní problémy.
 
1. Oxid uhličitý (CO2)
Optimální koncentrace tohoto plynu v čerstvém vzduchu je 400 ppm (objemových jednotek plynu). Při dýchání vydechujeme vzduch, který obsahuje CO2 stokrát více. V uzavřených místnostech se tedy jeho koncentrace rychle zvyšuje a během krátké doby překročí hodnotu 1000 ppm. Prvními příznaky bývá pouze únava a ztráta koncentrace. Ve školách a v kancelářích by neměla být tato hodnota překročena, při koncentraci 1400 ppm může dokonce nastat otupělost a bolest hlavy. Hygienické normy předepisují maximální hranici1500 ppm. Při převýšení této hranice může dojít k chronickým onemocněním.

 

2. Oxid uhelnatý (CO)
možná se i vy domníváte, že zemní plyn je bezpečný. Omyl! Oxid uhelnatý (CO) se řadí mezi nejjedovatější plyny. Je bezbarvý, nedráždí a je bez zápachu. Vzniká při nedokonalém spalování látek, jejíž molekuly obsahují atomy uhlíku. Uhlík obsahují běžně používaná paliva jako dřevo, uhlí, topný olej, propan – butan a zemní plyn. Nedokonalé spalování je zapříčiněno buď špatným přívodem vzduchu, nebo špatným odvodem spalin, případně obojím. Vadný plynový kotel, karma nebo trouba mohou způsobit při koncentraci 800 ppm otravu, při 1900 ppm během několika minut smrt.

 

Oxid uhelnatý působí velké zdravotní komplikace

Oxid uhelnatý se dokáže namísto kyslíku vázat na krevní barvivo hemoglobin. Tento pokažený hemoglobin (karbohemoglobin) poté putuje krví k orgánům, které potřebují kyslík. Díky přítomnosti oxidu uhelnatého nemůže být orgánům poskytován kyslík, protože oxid zabrání jeho uvolnění. Tělo se začíná velice rychle vnitřně dusit.

 

Koncentace CO ve vzduchu

Obsah HbCO v krvi

Příznaky

< 35 ppm

5%

Žádné

50 ppm

10%

Bolesti hlavy, dušnost, nepohodlí, neklid

100 ppm

20%

Silné bolesti hlavy, dušnost, neklid

200 ppm

30%

Silné bolesti hlavy, poruchy vidění, spavost

300 – 500 ppm

40 – 50%

Zrychlená činnost srdce, zmatenost, otupělost, kolaps

800 – 1 200 ppm

60 – 70%

Bezvědomí, křeče

1 900 ppm

80%

Náhlá smrt

 

3. Radon
Naše republika leží z větší části na uranovém podloží. Z něho se neustále uvolňuje radioaktivní plyn radon. Ten podstatným způsobem zvyšuje výskyt rakoviny vnitřních orgánů, zvláště plic. Expozice radioaktivním zářením nemá spodní hranici, kdy je ještě neškodná.

 

 

Je otevření okna dostatečným řešením?

Větrání je náhrada části vnitřního vzduchu vzduchem zvenku, čímž dochází ke snížení koncentrace škodlivých látek pod požadovanou mez. Na první pohled se zdá, že se jedná o jednoduchý proces. Ale není tomu tak.
Dobrou pomůckou jsou měřicí přístroje, které zvukovým signálem upozorní na překročení hodnot CO, CO2 a radonu. Říkáme jim skenery CO2, CO a radonu.


Tyto skenery vás naučí jak pravidelně větrat pomocí průvanu, sledovat chod ventilátorů, pravidelně kontrolovat spotřebiče a i větrání v zimě vás nebude stát nic navíc.

 

 

 

Pamatujte, zdraví máte jen jedno a tento malý luxus si může dopřát opravdu každý!

 

 

Více o našich produktech a problematice si přečtěte na www.wellnessair.cz nebo na telefonu 567 225 419.