Jak zateplit podkroví a nepřijít přitom o prostor

Zateplení podkroví s sebou přináší jistá specifika. Mnohem více, než u izolace kterékoliv jiné části domu, zde totiž hraje roli šířka izolace. V obytném podkroví obvykle usilujeme o ušetření každého centimetru a snažíme se tedy izolační vrstvu udělat co nejtenčí. Na druhou stranu však potřebujeme, aby byla izolace dostatečně účinná. Jak tento zjevný rozpor vyřešit? Jedno z možných řešení přináší Chytrá pěna®, izolace nové generace.

Jednoduché počty

Účinnost tepelné izolace lze pro zjednodušení hodnotit podle tzv. součinitele prostupu tepla. Čím je tato hodnota nižší, tím lépe. Pro zateplení podkroví se jako minimální standard součinitele prostupu tepla považuje hodnota 0,24. Tohoto standardu Chytrá pěna® dosahuje už při 15 cm šířky. Oproti tomu minerální vlna, která se pro zateplení podkroví běžně používá, stejného standardu zateplení dosahuje při šířce 24 cm. To je rozdíl bezmála 10 cm! Pokud byste chtěli mít tepelnou izolaci ještě účinnější, jsou rozdíly v šířce izolace mezi Chytrou pěnou® a minerální vlnou mnohem vyšší.

Izolace, která nikdy neumírá

Stříkaná izolace Chytrá pěna® vyjma úspory prostoru přináší celou řadu dalších výhod. Např. redukuje výdaje domácnosti – náklady na vytápění domu se díky jejímu požití sníží v řádu desítek procent! Zejména proto, že pěna se na povrch aplikuje nástřikem, po dopadu několikanásobně expanduje a okamžitě zaceluje veškeré mezery a spáry. Snadno si poradí i s nepravidelným či nerovným povrchem, v čase nesedá ani nemění své vlastnosti = její životnost je rovna životnosti stavby.

Mysleme na budoucnost

Jedinou „nevýhodou“ Chytré pěny® je vyšší pořizovací cena. Slovo nevýhoda je však v uvozovkách uvedeno úmyslně, jelikož díky následné úspoře na nákladech za vytápění se počáteční investice velmi rychle vrací. Zákazníci, kteří pro zateplení svého domu zvolili právě chytrou izolační pěnu, obvykle svoji investici dostávají zpět po 3–5 letech. A následně už jenom šetří.

Na trhu existuje hodně izolačních materiálů, ale jenom jeden z nich je nejlepší.