Jaký postup zvolíte při realizaci podlah?

Při realizaci podlah máte na výběr ze dvou základních možností. Podlaha může být tvořena pomocí mokrých procesů. Mezi tyto procesy se řadí vylití betonového základu, který se vyrovná nivelační hmotou. Nebo může být podlaha tvořena z desek. Tento systém najde širší možnost uplatnění, je mnohem rychlejší a velmi praktický a spolehlivý. Proto jeho obliba stále stoupá v oblasti výstavby rodinných domů i komerčních objektů.

 

I desky mohou výrazně ovlivnit kvalitu podlahy
Při vytváření nové podlahové konstrukce i při rekonstrukci stávajících podlahových materiálů je třeba věnovat zvýšenou pozornost především samotnému výběru desek. Kvalita desek je na podlahových systémech velmi důležitým faktorem. Vysoce kvalitní užitné vlastnosti vykazují při tvorbě podlah desky CETRIS. S deskami CETRIS můžete bez mokrých procesů snadno vytvořit novou podlahu i vylepšit parametry  staré. Desky CETRIS mají vynikající tepelné, akustické i požární vlastnosti. V kombinaci s vysokou mechanickou odolností se stávají dokonalým materiálem pro tvorbu podlah.

 

Využití najdou všude
Při rekonstrukcích starých podlah přináší desky CETRIS mnoho výhod. Desky CETRIS® mohou být použity jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. Pokud se využijí s tepelně izolačními materiály, vytvoří teplou podlahu s vynikajícími protipožárními vlastnostmi. Mají velkou tepelnou vodivost, díky tomu mohou být využity i v různých systémech podlahového vytápění. Při užití desek CETRIS je výsledkem  vždy rovná a odolná podlaha.

 

Kompletní informace o deskách CETRIS naleznete na www.cetris.cz