Japonské topoly v českých zahradách

 

Japonské topoly patří do kategorie rychlerostoucích dřevin energetických plodin. Hlavní charakteristické rysy se opírají o rychlý růst a vynikající výhřevnost. Právě pro tyto vlastnosti se japonské topoly a vrby pěstují i v našich končinách. Tento druh dřeviny se na plantážích objevil teprve nedávno. První zmínky o křížení topolu maximowiczovho a topolu černého pocházejí z minulého století, kdy se současně poprvé objevil i v Evropě. Na plantážích v České republice byl spatřen na konci 80 let. Právě tehdy začal sílit nátlak veřejnosti po nových alternativních zdrojích vytápění.

 

Mimořádné vlastnosti japonského topolu

Japonské topoly se pěstují především pro rychlý nárůst a vysokou produkci použitelné biomasy. Po seříznutí se vyznačuje ohromným růstem a rovněž umožňuje opakovanou sklizeň jednou za tři roky, čímž se stává doslova výjimečnou dřevinou.

 

Pokud se na tuto dřevinu podíváme z pohledu výhřevnosti, tak nás nepřekvapí, že je na mimořádně kvalitní úrovni. Navíc je dřevo topolu odolné vůči všem škůdcům a zároveň vykazuje velmi dobrý růst do nadmořské výšky 600 m.

 

Jak se japonský topol pěstuje

Japonské topoly pro svůj nadměrný růst vyžadují místo s dostatkem světla a především vláhy. V případě, že se rozhodnete pro založení plantáže, postupuje se naprosto stejným způsobem, jako u jiných dřevin. Na podzim se vytvoří hluboká orba, přičemž travnaté porosty se musí chemicky odplevelit.

 

S příchodem jarní sezóny se půda zarovná a řízky japonských topolů se mohou vysadit. Sadbu provádíme až do poloviny května. Můžete využít jak mechanizaci, tak se o sadbu postarat zcela manuálně. Plantáž v prvních dvou letech potřebuje zvýšenou péči a to ve smyslu likvidace plevele, následně se můžete těšit z nadměrné produkce dřeviny, jelikož péče o topoly je pak opravdu minimální.