Kvalitu dřevostaveb si ověřte pomocí DNK

V Německu si na kvalitu potrpí a platí to i u dřevostaveb. Výrobci těch nejkvalitnějších montovaných domů se u našich západních sousedů honosí certifikátem RAL, u nás v České republice mají ti nejlepší DNK – Dokument národní kvality.

Dokument národní kvality (DNK) je značkou kvality, kterou svým členům uděluje naše Asociace dodavatelů montovaných domů.“, říká tajemnice Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) ing. Blanka Stávková a dodává: „Naším cílem je pomoc zájemci o dřevostavbu zorientovat se mezi výrobci a najít takové, kteří kvalitu svých objektů nechali prověřit nad rámec zákonných předpisů – tedy přísněji – nezávislým certifikačním orgánem. V případě DNK je takovou institucí Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze.“ Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní parametry staveb prověřovány a pokud má firma právo používat označení DNK, může si být zájemce o dřevostavbu jistý, že na českém trhu nenajde výrobce, který by prošel přísnější kontrolou kvality.

amdm

V čem je rozdíl? Hlavní odlišností nepovinné certifikace dle DNK od certifikace vyžadovanou zákonem č. 22/1997 Sb. je kontrola přímo na staveništi a dodržování technologické kázně na stavbě, stanovení a sledování systému kritických bodů konstrukce, častější kontroly od certifikačního orgánu či povinnost měřit kvalitu staveb metodou Blower-door testu minimálně 2x do roka. Zákonná kontrola totiž probíhá pouze jednou za rok ve výrobně a certifikace se zaměřuje na panely jako takové. „Každý člen ADMD je bez ohledu na velikost společnosti dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě i při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Toto jsou všechno nástroje na dosažení, hlídání a prokázání té nejvyšší kvality.“, vysvětluje předseda ADMD Ing. arch. Petr Vala ze společnosti Avanta Systeme spol. s r.o..

Dokument národní kvality dává potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do svého bydlení. Ing. Miloš Kincel, ředitel prodeje společnosti Fermacell, generálního partnera ADMD, k tomu dodává: „V Německu je značka kvality RAL považována za velmi prestižní a jsem rád, že se cestou velmi přísné certifikace nad rámec zákona dala z vlastní iniciativy také tuzemská Asociace dodavatelů montovaných domů. Každý člen asociace musí být certifikován dle tohoto dokumentu, což znamená, že vstupem do řad ADMD si na sebe firma klade vyšší požadavky než nečlen, snaží se o maximální kvalitu svého díla a toto vše se rozhodla prokázat nezávislou certifikací.

Více na www.admd.cz