Levné teplo pro váš dům

Ještě jsme se nevzpamatovali z letošních doplatků za energie a už jsme si na internetu a v novinách mohli přečíst o dalším zdražování elektřiny i plynu. První myšlenka patřila babičce a vzpomínce na to, jakým způsobem pletla pruhované a úžasně teplé ponožky. S ohledem na zdravý rozum, jsem došla k závěru, že nejde doma ani v kanceláři chodit v outfitu eskymáka a že se spíše musím zaměřit na stále více diskutované
téma – zateplení budov.
  

Tím prvním, co nás napadne při představě zateplování domu, je lešení, nepořádek okolo, dlouhá doba, než se vše zase může uklidit a dát celý dům do pořádku. Další z nevýhod při zateplení fasády je dlouhodobá návratnost
v y n a l o ž e n ý c h prostředků. Tady stačí malá matematika, abychom zateplovanou plochu, vynásobili cenou za metr zateplené fasády a dostaneme se na cenu, kterou musíme investovat. Takto vynaložené peníze se vrátí do domácího rozpočtu za 30 – 40 let.V minulých vydáních našich magazínů jsme vám představili optimální řešení zateplení a to foukanou izolaci. Zateplení foukanou izolací CLIMATIZER PLUS má mnoho výhod. Na její realizaci stačí pár hodin. Tento způsob zateplení nehrozí nepořádkem. Foukaná izolace zajistí konstrukcím zateplení bez tepelných mostů. Jako tepelná izolace funguje dobře i v létě a brání horkému vzduchu se přes strop dostat do domu. Ale tím nejdůležitějším je její ekonomická návratnost, ta je do 3 let.

 

Exkurze na půdě
Chtěla jsem mít dokonalou představu o tom jak tato metoda funguje. V posledních dnech, kdy se venkovní teploty nevyšplhaly nad 10°C, se přímo nabízela možnost otestovat jak foukaná izolace funguje. Zavolala jsem Ing. Karlovi Dolákovi, majiteli firmy DOKA IZOL, která se zateplováním touto metodou zabývá už 13 let. Už jste si o jeho společnosti mohli u nás přečíst. S radostí jsem přivítala jeho nabídku, abychom udělali reportáž přímo z budov a domácností, kde již foukaná izolace CLIMATIZER PLUS funguje. Vypravili jsme se tedy s  majitelem firmy panem Ing. Dolákem a naší fotografkou na zajímavý výlet po olomouckém kraji. Jako první nás při každé návštěvě překvapilo srdečné přivítání majitelů domů. Bylo znát, že s panem Dolákem mají jen ty nejlepší vztahy, že s jeho prací jsou spokojeni. Spokojený zákazník, přetrvávající dobré vztahy i po ukončení zakázky, to je myslím vzácný jev. Vzhledem k tomu, že už venku bylo opravdu zima, tak nás po přechodu z auta potěšilo teplo v domácnostech, kam jsme zavítali. Překvapením bylo, že většinou se v těchto domech netopilo vůbec nebo tělesa topení byla jen vlažná. A tak jsem chtěla vidět na vlastní oči, jak celý, v mých očích zázrak, funguje. Mohla tedy začít naše výprava po půdách domů.

 

ss

 

Zateplení zároveň s rekonstrukcí
Je několik metod, kterými se aplikuje foukaná izolace. Tou nejužívanější je nafoukání izolační hmoty do prostor pod prkna podlahy půdy. Tzn., že se odstraní několik málo prken, tak, aby se izolace rozprostřela po celém prostoru půdy. Izolace je potom ukryta v podlaze půdy. Není třeba ji nijak kontrolovat. Izolační hmota je nealergenní a odolná proti plísním. Její velkou předností je žáruvzdornost. Izolace CLIMATIZER PLUS je na dotyk příjemná, ekologicky šetrná a zdravotně nezávadná celulózová vlna, vyráběná patentovanou technologií primárně z výběrového recyklovaného papíru. Při případném zatečení vody či sněhu ze střechy opět vyschne, aniž by ztratila na účinnosti. Hmota nechutná myšičkám ani jiným hlodavcům či hmyzu, takže v ní nehledají útočiště. Půda domu, který jsme navštívili, neměla podlahu, kde by bylo možné použít tuto metodu. Izolaci CLIMATIZER PLUS tady nafoukali přímo na podlahu půdy. Přesně do prostor, pod kterými byl půdorys bytu (viz. foto 1). Vrstva 30 cm zajistí tepelnou izolaci. V prostorech, kde je třeba chodit, je položena OSB deska (viz. foto 2). V tomto bytě se realizovalo kromě zateplení celková rekonstrukce bytu. Firma DOKA IZOL zajistila veškeré řemeslné práce, od plánů až po realizaci. Průběh nebyl snadný. Starý a nevyhovující byt se vrátil do původního stavu – tedy půdy, pak se opět stal plnohodnotným, útulným a bez nadsázky luxusním bytem. Celou rekonstrukci firma provedla za 8 týdnů. Majitelé pan a paní Belejovi byli s výsledkem velmi spokojeni. Zastihli jsme je v době stěhování zpátky do bytu. Tak jsme s nimi mohli i přes zmatek, který takové stěhování doprovází, prožít euforii z návratu do nového a krásného domova.

 

hs

 

Teplo i tam, kde byste ho nečekali
Další dům, který jsme navštívili byl starší okál v Horní Loděnici u Moravského Berouna. Obec leží v drsném kraji podhůří Jeseníků. Zima tady přichází brzy a panuje poctivě až do jara. Přesto majitelé měli doma příjemné teplo, i když v den, kdy jsme je navštívili začali teprve topit a kotel pouze temperoval teplotu na nejnižší možné hodnotě. Na fotografii z tohoto domu můžeme vidět, že na jedné polovině půdy byly na vrstvu izolace položeny OSB desky a majitelka ji tak může nadále využívat jako skladiště či sušit prádlo (viz. foto 3 a 4). Návštěva u pana a paní Kopřivových na nás působila velmi příjemně. Byli jsme pozvání i ke stolu, kde jsme si povídali nejen o výhodách tepelné izolace v drsné, kopcovité a studené krajině. Ostatně bylo vidět, že z komínů jiných domů v obci se kouřilo, kdežto z toho „našeho“ ne a přitom jsme seděli v příjemně teplém obývacím pokoji a ani na chodbách velkého domu zima nebyla.

 

dd

 

Foukaná izolace nejen do domečku
Dalším bodem exkurze byla půda budovy Filozofické fakulty olomoucké univerzity na Křížkovského ulici. Krásná, historická a prostorově velkorysá budova, která však neskýtá mnoho možností, jak prostory účinně a  ekonomicky zateplit. V DOKA IZOL si poradili i s tímto oříškem. Izolaci aplikovali do prostor vikýřových oken, čímž zamezili úniku tepla z podkroví. Vznikly tak teplé a příjemné kanceláře pro zaměstnance s omezením úniku tepla těmito prostory. Bereme-li v potaz návratnost investice a rychlost realizace je foukaná nebo-li dutinová izolace tím nejlepším řešením. Touto metodou nevzniká žádný odpad, který by v důsledku platil klient. Po realizaci nás nečeká velký úklid po řemeslnících. Během jednoho odpoledne máme dům zateplený, aniž by to narušilo chod domácnosti. Izolace se používá pro zateplení na rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu. Pokud je to technologicky vhodné, lze ji aplikovat jak do vodorovných, tak i do šikmých či svislých konstrukcí. Foukaná izolace je vhodná pro zateplování všech částí domů, jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stěna nebo střecha. Firma DOKA IZOL na svých webových stránkách nabízí online kalkulátor, kde si můžete předem spočítat cenu realizace zateplení svého domu. Video, které je na webu k dispozici vám přiblíží postup zateplení vašeho domu izolací CLIMATIZER PLUS. Pan Ing. Dolák nás při naší exkurzi po domech zateplených jeho firmou přesvědčil, o tom, že pracuje s vynikajícím produktem, který zajistí vaši spokojenost. Firma DOKA IZOL navíc přidá kvalitní služby a poctivý a srdečný přístup k zákazníkovi. Poděkování patří rodinám Belejových ze Šternberka a Kopřivových z Horní Loděnice za vřelé přivítání a umožnění vzniku této reportáže.

Napsala Zita Říkalová

www.ciur.cz