Nové možnosti skla pro otvorové výplně a obvodový plášť budov.

V současné době je kladen velký důraz na tepelné vlastnosti skla vyjádřené koeficientem prostupu tepla „U“ uváděným ve W/m2K. Tyto vlastnosti jsou dosahovány především povlaky na povrchu skla z nískoemisivních kovů. Tato vrstva snižuje prostup tepla, ale zároveň i snižuje prostup světla.

Na úvod je potřeba zmínit, že teplo se rozděluje podle vlnové délky jeho záření na teplo od slunce (krátkovlnné
záření) a teplo z topných zdrojů (dlouhovlnné záření). Tyto vrstvy mají jednu společnou vlastnost, čím více naneseme kovů na povrch skla, tím méně nám projde světla do interiéru, tím menší jsou tepelné ztráty a rovněž i zisk od slunce do interiéru. Dostáváme se tak do situace, kdy musíme volit kompromis mezi nízkými tepelnými ztrátami prostupem přes sklo a dobrou izolací v letním období na straně jedné a ztrátami tepla od slunce v zimě a snížení prostupu světla do interiéru. Takže více pokovená skla nám šetří energii na vytápění a chlazení a na druhou stranu vyžadují vyšší energetickou náročnost na osvětlení a otop v zimním období. Firma MIJA –THERM, s.r.o. přichází na trh s řešením, které Vás zbaví této volby, která nemá dobré řešení.

econtrol01

Nově od letošního roku dodáváme na český trh sklo mija-EControl. Jedná se o sklo s řízenou odrazivostí povrchu, určené pro vertikální i horizontální zasklení. Toto sklo má instalovanou fólii, která mění emisivitu skla tak, jak vyžadují podmínky. V zimě v noci a při extrémně chladných dnech je vysoce emisivní, brání tak prostupu tepla ven, naopak při slunečním svitu propustí značné množství tepla ze slunce do bytu a šetří náklady na vytápění a světlo. V létě potom v horkých a slunečných dnech odrazí sluneční paprsky a zabrání přehřívání a oslňování interiéru a v noci umožní ochlazení. Používá se jako součást izolačních dvoj nebo trojskel pro okna, fasády domů, střechy, atria, atd. Lze jej instalovat do všech běžných konstrukcí oken z hliníku, dřeva, plastu a jejich kombinací.

Sklo mija-GLASSheat – sklo s topnou elektrickou fólií.
Jedná se o speciálně navržená skla s topnou fólií určená pro vytápění místností, zasklení střešních světlíků, zimních  zahrad, přístřešků a dalších, kde je požadavek na zabránění ledové kůry, nadměrné zatížení sněhem, na kontrolu rosného bodu u bazénů a prostor s vysokou vlhkostí. Technologie Mija-GLASSheat umožňuje použití všech typů kaleného skla až do formátu 3210×6000 mm. Minimální rozměry 500 x 500 mm.
Mija –GLASSheat jsou vyrobeny z vrstveného skla se speciální povrchovou úpravou. Elektrody pro připojení napětí jsou umístěny podél celého obvodu . Mija –GLASSheat sklo u kterého poskytujeme kompletní servis při návrhu a realizujeme i vlastní instalační fázi. Skla lze doplnit o automatizační systémy s řízením teploty a vlhkosti.

Uvedená skla jsou jen částí portfolia společnosti MIJA-THERM, s.r.o., které nabízí na trhu. Máte-li zájem o podrobnější informace o řízeně průhledných sklech, sklech s holografickou fólií, sklech s LED a dalších produktech, navštivte www.mija-t.cz. Na Vaše dotazy jsou připraveni odpovídat technici společnosti. Rovněž zveme zájemce o celoskleněné konstrukce a speciální skla do showroomu v Praze v komerční zóně Průhonice/Čestlice, Průhonická 119, na příjezdu dálnicí D1 do Prahy, který pro Vás bude otevřen od 1. 2. 2012.

http://www.mija-t.cz