Novinky v daních z nemovitostí pro rok 2016

Od 1. ledna 2016 začne platit novelizace zákona týkající se daní z nemovitých věcí. Abyste nemuseli studovat sáhodlouhé texty plné právnických frází a nesrozumitelných obratů, máme pro vás seznam toho nejdůležitějšího. Zásadní změny vám představíme jasně a stručně v několika bodech.

Pokud máte zrovna dům na prodej v Plzni, nebo řešíte, jak zdanit pozemek na Moravě, určitě byste se měli s novinkami seznámit. Některé změny jen upřesňují nejasné pojmy, jiné jsou ale věcné a pro vás mohou být zcela zásadní.

Nejdůležitější změny v zákoně pro rok 2016

  • Novela upřesní, kdo je povinen odvádět daň z pozemku. Plátcem daně bude od příštího roku jen jeho vlastník, už tedy ne i uživatel.
  • Parcely budou nově od daně osvobozeny, pokud nejsou využívány k podnikání, pronajímány, propachtovány nebo zařazeny v obchodním majetku podnikatele.
  • Dojde ke změně v předmětu daně z pozemků, budou nově definovány pozemky, které jsou z placení daně osvobozeny.
  • A k upřesnění dojde i v případě stavebních pozemků. Ty budou nově vymezeny jako pozemky nezastavěné zdanitelnou stavbou.
  • Změní se také předmět daně ze staveb a jednotek – tedy v případě bytů a nebytových prostor. Nově budou definované stavby a jednotky, z kterých je třeba platit daně, budou to tzv. zdanitelné stavby a jednotky.
  • Když se bude posuzovat, jestli je stavba nebo jednotka užívána k podnikání, bude se nově vycházet z podlahové plochy prostorů sloužících k podnikání. Nebudou tak hrát už roli obytné prostory.
  • A jedna novinka je tu i pro obce. V případě, že budou postiženy živelní pohromou, mohou své nemovitosti na 5 let osvobodit od daně.

Pokud se v daních z nemovitostí přesto příliš nevyznáte, obraťte se na odborníky. Například realitní kancelář v Plzni Pubec má s prodejem i koupí nemovitostí mnohaleté zkušenosti a její makléři vám rádi poradí a se vším pomohou.