PEDOTHERM – mokrý i suchý systém podlahového vytápění.

Firma PEDOTHERM montuje v ČR podlahové vytápění již více než 20 let. Za tuto dobu realizovala stovky zakázek po celé republice a podlahové vytápění značky PEDOTHERM se stalo ve své třídě pojmem. Tajemství úspěchu firmy spočívá v jednoznačné orientaci na zákazníka a schopnosti uspokojit i ty nejnáročnější požadavky jak z hlediska komplexnosti dodávky, tak samozřejmě kvality a preciznosti provedení.

Na rozdíl od většiny velkých producentů podlahového topení disponuje PEDOTHERM svými vlastními montážními týmy a montážním servisem. Celá realizace podlahového vytápění se tak stane přímou záležitostí výrobce.

Pro lepší představu toho, co všechno patří k  plánování a provedení podlahového vytápění PEDOTHERM lze uvést:

  1. Vytvoření výpočtu  potřeby tepla, dimenzování výkonu zdroje tepla
  2. Dimenzování podlahového vytápění podle DIN 4725
  3. Vytvoření plánu pokládky potrubí
  4. Zohlednění struktury konstrukce podlahy a plánované krytiny
  5. Návrh prostorových termostatů podle předpisů pro podlahové soustavy
  6. Vyúčtování a kontrola montážních termínů
  7. Dodávky v přesném časovém okamžiku a montáž podlahového vytápění PEDOTHERM přímo ze závodu na staveniště
  8. Kontrola těsnosti soustavy a popsání topných okruhů
  9. Odvoz veškerého průřezu, zbytků a odpadu
  10. Servis

Tímto způsobem je celá dodávka realizovaná „na klíč“. Jako doplňkovou službu pro své zákazníky firma PEDOTHERM zajistí i lití anhydritových podlah a zapojení zdroje tepla včetně přípravy podkladů pro získání dotací.  Dodávka zahrnující montáž má mimo jiné následující výhody:

¨      Žádné náklady na transport a skladování

¨      Žádné nezhodnotitelné odřezky a zbytky,

¨      Montážní servis vyúčtuje pouze čistou netto obytnou plochu

¨      Úspora  nákladů v důsledku efektivní montáže specialistů PEDOTHERM

Systém PEDOTHERM používá pouze vysoce kvalitní komponenty, které prochází důkladnou a vícenásobnou kontrolou. Díky tomu životnost tohoto podlahového vytápění výrazně převyšuje 50 let. Topné potrubí PEDOTHERM PEXc Quintus se vyznačuje výbornou tepelnou vodivostí při mimořádné pružnosti a zároveň pevnosti materiálu. Potrubí Quintus 18×2 má poloměr ohybu 90 mm a umožňuje bezproblémové pokladky i u těch nejneobvyklejších půdorysů.  Tato vícevrstvá trubka navíc obsahuje kyslíkovou bariéru, která znemožňuje difúzi kyslíku do topného systému a chrání ho tak před korozí kovových částí.

Firma PEDOTHERM se pravidelně zúčastňuje výstav a veletrhů, kde mají případní zájemci možnost získat detailní informace o systému a odbornou konzultaci. Při dodání bližších podkladů a půdorysů  mohou stavebníci navíc získat návrh topné soustavy s přesnou cenovou kalkulací. Pokud plánuje realizaci podlahového vytápění rodinném domě a toto téma Vás zaujalo, určitě nás neváhejte oslovit pro bližší konzultaci. PEDOTHERM Moravia s.r.o. Vás touto cestou zve k návštěvě  své expozice na výstavě INFOTHERMA 2011 (17.-20.2011 Ostrava výstaviště Černá Louka), kde se Vám budou věnovat zástupci naší firmy a rádi s Vámi proberou témata  spojená s podlahovým vytápěním, včetně instalace vhodných zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační a kotle na biomasu, solární kolektory.


www.pedotherm.cz