Proč se radon měří před každou výstavbou?

 

Plánujete výstavbu nového rodinného domu? A víte, že před každou novou výstavbou je zapotřebí změřit na pozemku výskyt radonu? Pokud ne, tak si přečtěte tento článek, ten Vám totiž poskytne potřebné informace o tom, co to radon vůbec je, jak vzniká a jak probíhá měření radonu.

 

Charakteristika radonu

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu na radium a poté na radon. Tento plyn je velice škodlivý. Jeho nebezpečí spočívá zejména v tom, že nemá žádnou chuť, zápach ani barvu. Bez měření se tedy nepozná, zda je radon na konkrétním pozemku přítomný nebo ne.

 

Kromě země se radon vyskytuje také ve stavebních materiálech, které jsou nerostného původu. Takovéto stavební materiály obsahují určité množství radioaktivních látek, proto je nutné provádět i měření u nich. Dále je také možné, že se radon dostane do budovy skrze podzemní vodu, která protéká přes horniny v zemi.

 

Odkud se radon bere a jaký má vliv na zdraví?

Jak už bylo výše zmíněno, radon vzniká rozpadem uranu a radia v podložních horninách a zeminách. Tento radioaktivní plyn se pak dostává skrze půdu na povrch a do budov, kde ohrožuje zdraví obyvatelům.

 

Radon jako takový je škodlivý a zdraví nebezpečný. Je tomu proto, že při jeho vdechováním zůstává v dýchacích cestách, které pak následně ozařuje. Důsledkem ozařování plicní tkáně dochází k poškození plicní buňky, což může vést až ke vzniku rakoviny plic.

 

Jak probíhá měření na pozemku?

Měření radonu u stavebního pozemku se musí provádět před každou výstavbou domu. Měření se provádí pomocí odběrových tyčí, které jsou aplikovány do země do hloubky zhruba 0,8 metrů. Do odběrových komor se odebere půdní vzduch ze země, který se následně měří v laboratoři. Současně se odebírá také vzorek půdy. Na základě naměřených hodnot se vypracuje posudek.

 

Kdo radon může měřit?

Výskyt radonu mohou měřit pouze osoby nebo firmy disponující povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokud tedy hledáte firmu nebo osobu, která by Vám měření na pozemku provedla, vyžadujte doložení tohoto povolení. Jen tak máte jistotu, že jednáte se seriózní firmou nebo člověkem a měření a vyhodnocení výsledků je prováděno správně.

 

Optimálně naměřené hodnoty radonu

Když se provede měření radonu, výsledky jsou uvedeny v Becquerelech na metr krychlový (Bq/m3). Jelikož nulová koncentrace radonu neexistuje, důležité jsou následující hodnoty, které napovídají, zda je potřeba výskyt radonu dále řešit nebo ne:

  • do 200 Bq/m3 – jedná se o normální hodnoty, které není zapotřebí nijak dál řešit
  • 200 – 1000 Bq/m3 – tyto hodnoty už tolik příznivé nejsou, pokud Vám vyšly na Vašem pozemku takovéto hodnoty, je potřeba zvážit sanaci
  • nad 1000 Bq/m3 – výsledky s těmito hodnotami je nutné řešit, neboť se v dané oblasti vyskytuje opravdu velké množství radonu, které je zdraví škodlivé, v těchto případech je sanace nutná

 

Špatné výsledky – co dál?

Pokud Vám po tomto měření vyšly špatné hodnoty, je zapotřebí řešit tento problém dále. Aby se zabránilo pronikání radonu na povrch, před výstavbou rodinného domu jsou postavěny protiradonové základové desky, které Váš dům izolují od podloží a zabrání pronikání radonu dovnitř budovy.