RAŠELINA, SUBSTRÁTY, ZEMINA – základ pěstitelského úspěchu

Nějaký ten pěstitelský pokus máme za sebou zřejmě každý. Od úspěšnosti tohoto pokusu se odvíjela případná sympatie či antipatie k zahradničení. U mnohých jedinců tato sympatie přerůstá ve vášeň nebo chcete-li lásku na celý život. Mít ruce od hlíny a cítit její vůni je pro tyto milovníky přímo životní potřeba.

  Ale zastavme se právě u té hlíny, nebo-li zeminy. Že na ní není nic zajímavého? Budete se divit.

Položili jste si někdy otázku – co je zemina a kde se bere? Zemina je druh jakéhosi  půdního prostředí, jehož  základem je rašelina. Přídavnými složkami jsou kompost a vápenatá hnojiva. Rašelina jako taková, je velmi vzácná surovina. Její těžba je dlouhodobý proces. Předchází jí projektová příprava, pak příprava rašeliniště – odlesnění, oddřevní, odvodnění a zpřístupnění rašeliniště. Vlastní těžba se provádí v klimaticky příznivých dnech nejteplejších měsíců roku, tedy jen od června do září a to nejčastěji metodou frézování. Tato metoda spočívá v postupném odebírání slabých vrstev rašeliny z povrchu rašelinového ložiska. Vytěžená rašelina se skladuje ve valech, odkud se pak rozváží k dalšímu zpracování. Vzhledem k náročnosti získávání této suroviny je na místě přání, aby byla využívána co nejefektivněji. Její přímé využití je nejen v oblasti pěstování rostlin, ale využívá se i k léčebným účelům. Prostřednictvím  koupelí a zábalů předává lidem sílu, která se v ní po tisíciletí hromadila. Jste překvapeni?  I taková může rašelina být.

Těžba a výroba rašeliny však není jen „braní“. Je třeba přírodě hodně vracet. Odtěžené plochy jsou po provedení rekultivací předávány převážně k zalesnění. Vytěžené rašeliniště jde však „vrátit“ přírodě i jiným způsobem. Vytváří se na nich podobné podmínky, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště. Toto území se stává soustavou vyhraněných biotopů s četnými rostlinnými a živočišnými druhy. Vše dohromady tak vytváří specifický prvek v krajině. Důraz se při tom klade na maximální dodržení podmínek ochrany životního prostředí.

Tím vším se zabývá firma RAŠELINA a.s. – nejvýznamnější společnost, která se na našem trhu, těžbou a zpracováním rašeliny zabývá.Na náš trh více jak několik desítek let dodává různé druhy balených zemin, substrátů, mulče, rašeliny, ale i hnojiv a to minerálních, organických, kapalných a vodorozpustných. Jako doplňkový sortiment nabízí travní směsi, dekorativní drtě, keramzit nebo netkané textilie. Má toho v zásobě pro své zákazníky ještě mnohem víc, můžete se zde přesvědčit www.raselina.cz . Rozhodli jsme se tedy zaměřit se na jednotlivé druhy sortimentu a postupně vám je představovat. Budeme Vám  nabízet různé typy na využití jednotlivých produktů a v článcích samozřejmě najdete i užitečné rady.

Sledujte tedy jedinečný seriál o produktech společnosti RAŠELINA a.s., které aniž si to uvědomujeme jsou každodenní součástí našeho života a také tvoří základ zdárného pěstování a šlechtění rostlin.

Rašelina a.s.
Na Pískách 488/II
392 18 Soběslav
Tel: 381 205 331
Tel:  381 205 309-310