Rosení skel

Rosení skel, tj. srážení vody na sklech oken a dveří, je v případě uživatele neznalého, a často i toho znalého, plastových oken poměrně častý jev. Všichni dodavatelé oken i dveří, nechybí mezi nimi ani naše společnost, evidují nemalé množství stížností a reklamací tohoto typu. Nespokojenost je pochopitelně na místě, jenže rosení bývá chybou výrobce pouze v několika málo případech z těchto reklamací, pouze při určitých specifických „druzích“ srážení vody. Pokud výrobce použil správné materiály, chybu je třeba téměř vždy hledat v konkrétní místnosti, bytě, domu či v samotném majiteli a jeho způsobu zacházení. Proto dříve než budete svá okna nebo dveře kvůli tomuto jevu reklamovat, prostudujte si (nejen) tyto vysvětlující informace a nejprve pečlivě zkontrolujte, zda i v tomto případě nevzniká rosení na základně nějakého nedostatku z Vaší strany.

Veškeré zakázky uzavřené s naší společností od 1. března roku 2006 zahrnují produkty zasklené izolačními dvojskly, jenž jsou vybavena nerezovým distančním rámečkem. Tento rámeček snižuje rosení a namrzání obvodu skla. Zároveň si můžeme dovolit podotknout, že námi dodávané plastové produkty byly úspěšně zkoušeny Státní zkušebnou, byly na ně vydány certifikáty a následně vystaveno i Prohlášení o shodě. Splňují rovněž požadavky ČSN 730540 na tepelnou ochranu budov a jejich částí.

d

Pokud dochází k rosení v meziprostoru izolačních skel, jedná se o netěsnost, kdy do zmíněného meziprostoru izolačních skel vniká nežádoucí vlhkost a následně na stěnách skel kondenzuje. V takovém případě se skutečně jedná o nedostatek ze strany výrobce, sklo je potřeba vyměnit a zákazníkovi je tato výměna v záruční době pochopitelně umožněna bezplatně. V některých případech však podobnou netěsnost může způsobit i nějaké poškození, které není na vině výrobce ani dodavatele.

V případě, že je vlhkost venkovního ovzduší vysoká a jeho teplota je zároveň vyšší než teplota skla, dochází k poměrně obvyklému jevu, a to rosení skel zvenčí. Což opět není nic jiného než kondenzace vlhkosti, tentokrát však vlhkosti venkovní a na venkovním skle. K tomuto jevu dochází v případě kvalitních izolačních skel, která mají minimální tepelnou propustnost a venkovní sklo tak není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tento jev, stejně jako jev rosení uvnitř místnosti, ke kterému se zanedlouho dostaneme, opět ovlivňuje cirkulace vzduchu, ohřívání a osušování skel vnějšími vlivy.

ddDochází-li k rosení skel uvnitř místnosti, příčinou je pochopitelně i v tomto případě kondenzace vodních par na stěnách skel. Voda ze stěn následně stéká přinejmenším na vnitřní parapet a důsledkem toho bývá v lepším případě vlhnutí stěn v okolí okna, v tom horším nepříjemné plísně nebo ještě nepříjemnější opadávání malby a omítky. Podobné jevy je na místě očekávat nejvíce v chladných či přímo mrazivých obdobích, nejčastěji tedy v zimě. Okna nebo dveře se zvenku ochlazují a zevnitř na ně působí rozdílné vlivy z různých místností. Tento jev většinou postihuje místnosti jako je mimo jiné WC, koupelna, sklep, kuchyně nebo například podkroví, tedy místnosti s vyšší vlhkostí či nedostatečně vytápěné nebo větrané. Zmíněná vyšší vlhkost bývá v bytech, potažmo domech způsobována a podporována všelijakou lidskou činností, de facto i jejich pouhou přítomností, tedy i samotným počtem členů domácnosti, ale také vařením, žehlením, zaléváním květin, vlhkostí jako takovou, která bývá například v novostavbách, a mnohými dalšími faktory.

Jakými?
– nedostatečným větráním, kdy vlhkost v místnosti není redukována vyvětráním
– nedostatečným vytápěním, kdy studený vzduch v místnosti neabsorbuje vlhkost, neohřívá a neosušuje skla
– nevhodným umístěním ohniska tepla, staženými žaluziemi, vnitřním parapetem nebo dlouhými záclonami či závěsy, přečnívajícími přes topidlo, rovněž z výše uvedených důvodů (vzduch zkrátka z různých důvodů nemá šanci ohřát a osušit skla)

Rosení skel uvnitř místnosti lze však narozdíl od rosení v jejich meziprostoru značně ovlivňovat a omezovat, ačkoliv kondenzace vlhkosti jako taková i nadále zůstává fyzikálním jevem a proto je nemožné ji odstranit úplně. A jak tedy toto rosení i jeho důsledky ovlivňovat? O tom se dozvíte v příštím díle, který bude věnován přímo této problematice.

Více na www.bohemiaplast.cz