Široké uplatnění při budování silničních staveb přináší CETRIS

Silniční stavby jsou v dnešní době nedílnou součástí každého města. A i když se to možná nezdá i na tyto stavby je vyvíjen velký tlak. Právě proto je tu cementotřísková deska CETRIS®, která přináší kvalitní řešení pro každou silniční stavbu.

 

 

 

CETRIS® BASIC – konkrétní desky pro silniční stavby
Pro tyto aplikace postačí základní deska CETRIS®BASIC. Jedná se o hladkou desku bez povrchové úpravy, která se standardně vyrábí v tloušťkách od 8 až do 40 mm, v intervalu 2 mm.

Cementotřískové desky CETRIS® BASIC, jako bednění na spárách
Většina cementotřískových desek CETRIS® se při stavbě využívá jako bednění na spárách nosních konstrukcí mostů, a to konkrétně mezi nosníky nebo mezi nosníkem a římsovkou. Deska CETRIS® tak vytváří rovnou spodní bednící plochu připravovaného prvku. Následně se při betonáži spojí betonová směs i bednící desky a tak deska CETRIS® zůstává nadobro součástí celé konstrukce.

Ošetření vnitřní strany a hran není vyžadováno!
Díky výše zmíněné aplikaci desek CETRIS®, není vyžadováno další ošetření před betonáží. Pokud ovšem vnější stranu desky potřete povrchovou úpravou, získáte nejen vyšší estetický efekt, ale navíc zvýšíte celkovou odolnost desky CETRIS® vůči všemožným povětrnostním vlivům, jakkoli vysokému mrazu a poměrně značně tím prodloužíte i její životnost.

www.cetris.cz

Odolnost proti střídavému působení vody, mrazu..
Cementotřískové desky CETRIS® BASIC můžete použít i v případě, že jsou umístěny do prostoru s velkým namáháním. Tyto desky jsou totiž zcela odolné vůči střídavému působení vody, mrazu a rozmrazovacích chemických látek.

Více informací naleznete na www.cetris.cz.