Srovnání izolačních materiálů

 

Porovnání jednotlivých druhů zateplení může pomoci vybrat tu správnou

Zateplení domu není každodenní, rutinní záležitost. Při výběru vhodné izolace bereme vedle ceny v potaz několik dalších kritérií. Zejména pak izolační vlastnosti, úspory, které zateplení přinese, ale také jak dlouho zaizolování trvá a je-li komfortní.

 

Na základě propočtů o míře úspory tepla se jako velmi efektivní řešení ukázalo být zateplení podlahy na půdě, kterou může běžně unikat až 30 % tepla. Vysokou oblibu si získává foukaná minerální izolace MAGMARELAX®. Tento vysoce kvalitní a prověřený způsob zateplení je výhodný zejména díky rychlé aplikaci, která se dá realizovat během 3 – 5 hodin a díky tomu dokáže pomoci s úsporami za vytápění doslova okamžitě. Dalším kladem MAGMARELAXU® je snadnost aplikace – před samotným izolováním není třeba vystěhovat prostor či výrazněji narušovat chod domácnosti. MAGMARELAX® je možné aplikovat na volné otevřené plochy či nafoukáním do skulin a otvorů. Velkou výhodou této izolace je její nehořlavost a odolnost proti plísním a vlhkosti, což se příznivě odráží na její životnosti. Foukaná technologie zaručí, že se izolační materiál dostane opravdu všude a dokáže vyplnit každou skulinku.

 

O efektivnosti jednotlivých izolačních opatření si můžeme udělat představu na srovnání uvedeném v následující tabulce. Srovnání je vypočítáno pro modelový příklad rodinného domu se 2 obytnými podlažími, na zastavěné ploše 90 m2, s vytápěnou podlahovou plochou 147,42 m2, s kompletním podsklepením a půdou.

 

Srovnání efektivnosti izolačních opatření na rodinném domku

Výhodnost

Popis opatření

Náklady

% úspory

Cena v Kč za 1% úspory

**

Izolace stěn

442 530

44,1%

10 043

***

Izolace stropu ve sklepě

80 919

6,3%

 

12 947

 

*****

SUPER TIP

Izolace stropu na půdě

121 924

 

22,5%

 

5 418

 

*

Výměna oken

235 736

8,8%

 

26 941

 

 

Představu o tom, kolik tepla dům spotřebuje před izolováním a po zaizolování vybrané části, je možné získat z následující tabulky. Pokud zhodnotíme spotřebu tepla „před“ a „po“, zjistíme, že v některých případech lze dosáhnout opravdu značných úspor, s rozdílem oproti původnímu stavu v řádu až téměř dvou desítek MWh. Pokud však zohledníme i parametr ceny za pořízení daného opatření, získáme nový rozměr, díky kterému lze objektivně a reálně zhodnotit, jak je dané řešení vlastně ve výsledku výhodné.

 

Srovnání potřeby tepla před a po izolování

Popis opatření

Potřeba tepla před opatřeními (MWh)

Potřeba tepla po zaizolování (MWh)

Cena opatření

výhodnost

Izolace stěn

47,19

26,42

442 530

**

Izolace stropu ve sklepě

47,19

44,17

80 919

***

Izolace stropu na půdě

47,19

36,57

121 924

 

*****

SUPER TIP

Výměna oken

47,19

43,06

235 736

*

 

Největším problémem pro většinu z nás je však asi zorientovat se v široké nabídce mnoha druhů izolací, které se liší svými vlastnostmi, způsobem a rychlostí aplikace a samozřejmě i cenou. Abychom se mohli správně rozhodnout a zvolit nejvhodnější izolaci, měli bychom u jednotlivých typů izolací porovnávat vícero faktorů a rozhodnout se na základě celkové převažující výhodnosti pro nás.

 

Srovnání tepelně izolačních technologií

Technologie

Bezpečnost (odolnost vůči ohni)

Rychlost realizace/ 100 m2 vodorovné izolace podlahy půdy

Sléhavost výsledné izolace

Komfort pro zákazníka

Cena zabudované izolace/100 m2 vodorovné izolace podlahy půdy, tl 25 cm bez dodatečných nášlapných vrstev bez DPH

Skládané minerální nebo skelné rohože

*****

SUPER TIP

*

10 hodin

*****

SUPER TIP

*

Velký podíl ruční práce, složitá manipulace s balíky materiálu, znečištění vnitřních prostor objektu

****

45 000,-

Dutinová izolace Magmarelax

*****

SUPER TIP

*****

4 hodiny

SUPER TIP

*****

SUPER TIP

*****

Aplikace izolace je mechanizovaná a probíhá rychle bez zásahu a nepořádku v interiéru objektu, nízká prašnost.

SUPER TIP

****

50 000,- Kč

Foukaný papír

**

*****

4 hodiny

**

****

DTTO Magmarelax. ale vysoká prašnost

****

40 000,-

Stříkaný polyuretan

*

***

6 hodin

****

*****

DTTO MAGMARELAX

SUPER TIP

****

55 000,-

Polystyrenové skládané desky

*

*

12 hodin

****

*

Velký podíl ruční práce, složitá manipulace s balíky materiálu, znečištění vnitřních prostor objektu

*****

35 000,-

SUPER TIP

 

O společnosti IP Izolace Polná

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. je specializovaná firma zabývající se úsporou energií v prostředí veřejného a komerčního sektoru i domácností. Je výhradním dodavatelem systému foukané minerální vlny MAGMARELAX® pro Českou republiku. Společnost se zabývá také poradenskou činností, zejména pak návrhy opatření směřujících k úsporám nákladů za vytápění. Součástí služeb je také energetické poradenství včetně vypracování energetických auditů, odborných posudků, termografického měření, žádostí o dotace a komplexního vedení energetického hospodářství. Od roku 2003 má společnost zavedený systém řízení jakosti ISO 9001:2008 certifikovaný společností DNV.

 

IP IZOLACE POLNÁ vznikla v roce 1995 jako fyzická osoba. V roce 1997 se přeměnila na společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Do roku 2008 společnost zrealizovala zakázky pro více než 8 600 zákazníků s celkovým objemem přes 200 000 m3 izolace.

Společnost se sídlem v Polné u Jihlavy nabízí zákaznický servis ve všech regionech České republiky. Své zastoupení má i na Slovensku.

 

Nyní akce pro Vás na foukanou minerální izolaci sleva 20%!

 

Více informací získáte na www.magmarelax.cz/akce nebo na telefonní lince 800 100 533.