Statistika výstavby rodinných domů a dřevostaveb na území České republiky

Z posledních prodělaných statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2016 meziročně pokleslo a to o 7,6 %. Potěšující je ale zejména to, že výstavba nových rodinných domů zaznamenala meziroční růst kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2016/2015). Podle dostupných údajů bylo v letech 2000 v České republice dokončeno pouze 133 ks rodinných domů na bázi dřeva a v letech 2016 jich bylo již 2 013 ks. To znamená, že podíl dřevostaveb na trhu z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již více než čtrnácti procent a neustále se meziročně kontinuálně navyšuje.

Vývoj trhu dřevostaveb na území České republiky (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

 

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Z výše uveřejněné tabulky vyplývá, že celkový počet dokončených rodinných domů v České republice se po několika letech stagnace (r. 2014 a 2015) v letech 2016 opět vrátil k mírnému růstu a to o 4,5%.

Statistiky dokončených domů podle tipu nosné konstrukce, které zpracovává ČSÚ, byly až do roku 2014 celkem nepřesné, protože stavební úřady evidovaly při kolaudaci staveb pro statistické účely do formuláře Stav 7-99 pouze 4 možnosti nosných konstrukcí a to: a) zděnou (cihly tvárnice),

b) montovanou (panely),

c) dřevěnou,

d) ostatní.

Od počátku roku 2015 bylo Českým statistickým úřadem na základě přímé žádosti ADMD zavedeno nové a přesnější statistické sledování nosných konstrukcí staveb, kde všechny stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se dále ještě sledují do podskupin podle druhu konstrukce nebo způsobu montáže a to:

 

Zdroj: ČSÚ

Ve vývoji celkového počtu realizovaných dřevostaveb na našem trhu byl rekordní rok 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 013 ks domů s oblíbenou dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 222 ks domů, resp. o 12% více. Je potěšitelné, že tempo tohoto růstu dřevostaveb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší než u domů realizovaných jinými moderními technologiemi.

Jsem přesvědčen, že k tomuto výrazně pozitivnímu růstu přispěly i tyto následující faktory:

a) Zlepšující se politická a ekonomická situace v České republice, kdy u zájemců o výstavbu zcela nového domu, kteří v minulých několika letech byli v nejistotě a odkládali zahájení výstavby na pozdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo a rozhodli se stavět.

b) Výhodné podmínky přímého financování, kdy většina bank nabízí úrokové sazby u hypotečních úvěrů pod 2,0% p.a.

c) Rostoucí počet spokojených klientů, kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí a předávají své pozitivní zkušenosti dál.

d) Rychle rostoucí poptávka, která znamená zvyšující se počet firem, které dřevostavby staví.

e) Příznivější ceny domů, které jsou srovnatelné a mnohdy i nižší než u zděných domů.

f) Pozitivní vnímání jednotlivých výhod dřevostaveb oproti zděným domům (lepší kvalita, tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby apod.).

g) Rozsáhlé aktivity Asociace dodavatelů montovaných domů na podporu dřevostaveb, kdy certifikované společnosti sdružené do ADMD nabízí investorům nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu a spokojenost s bydlením.

Věřím, že trend tohoto růstu postavených dřevostaveb a jejich podílu na trhu rodinných domů v ČR bude nadále pokračovat a během několika let se u nás podíl dřevostaveb v oblasti rodinných domů zvýší na úroveň Německa či Švýcarska tj. kolem 17 – 20% podílu na trhu rodinných domů.

Do budoucna se dá v České republice očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj výstavby nejenom nových rodinných domů, ale také objektů ze dřeva (vícepodlažní bytové domy, administrativní budovy, penziony, hotely, stavby občanské vybavenosti např. mateřské školky atd.)

Předpokladem pro kvantitativní růst počtu nových objektů, u nichž bude nosná konstrukce na bázi dřeva, je mimo jiné změna legislativy v České republice, především některých omezujících norem a předpisů (např. požární normy), které v ČR zatím handicapují výstavbu vícepodlažních objektů ze dřeva.

Ing. Vratislav Blaha, CSc., předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Brno, 20.4.2017