Základní prvky bezpečnosti jakéhokoliv bytu

Vloupání do bytu působí každému postiženému nejen finanční újmu, ale současně také vysokou míru stresu a dalších nepříjemných emocí. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že jeho se problém majetkové kriminality netýká. Co však můžeme udělat, je zabezpečit byt tak, aby bezpečnostní prvky zlodějům maximálně ztížily práci a nejlépe je pak od jejich nekalých úmyslů zcela odradily. Dostatečné zabezpečení objektů je navíc podmínka pojišťoven pro plnění v případě vloupání. Jaká jsou tedy ta základní pravidla, která bychom měli v boji s nenechavci dodržovat?

 

Zabezpečení bytů

V případě bytu jsou dveře tou nejčastější cestou, kudy zloděj vstupuje dovnitř. Ostatní cesty, tj. okna a balkony je třeba zabezpečit mříží především v případě bytů, které se nachází v přízemí nebo nižších patrech. Zabezpečení a odolnost dveří je třeba věnovat maximální pozornost vždy. Základem jsou bezpečnostní dveře a zámek, které mají potřebné charakteristiky, např. odolnost proti odvrtání, roztržení či vyhmatání planžetou, překrytí bezpečnostním kováním apod. Kombinace odolných bezpečnostních dveří, zámku třídy 3 a výše a bezpečnostního kování je základem úspěšné obrany před vykradením. Ideální je potom zvýšit bezpečnost prostřednictvím montáže přídavného zámku nebo bezpečnostní závory, která znemožní vypáčení dveří.

 

Další opatření

Zabezpečení vstupu do bytu lze vždy vylepšovat, možná je montáž přídavného elektronického zařízení, kamerových systémů, signalizačních zařízení apod. Bezpečnost doplňuje též vhodné chování, není vhodné na veřejnosti mluvit o cennostech, které jsou v bytě umístěné nebo o tom, že odjíždíme na dovolenou. V době nepřítomnosti je dobré domluvit se se sousedy na vybírání schránky atd. Vždy jsou to však dveře a zámek, které skutečně stojí v první linii a jejichž výběru při zabezpečení bytu bychom proto měli věnovat maximální pozornost.