Zvukověizolační desky Wolf

 

Desky Wolf® jsou nejúčinnějším zvukověizolačním materiálem na českém trhu. Jedná se o papírovou
formu naplněnou volně sypaným pískem. Uplatní se v bytových i komerčních prostorech, kancelářích,
hotelech, hernách – prostě všude, kde je potřeba kvalitně odizolovat prostor od hluku z vnějšího
i vnitřního prostředí. 

 

Aby zvuková izolace dokonale fungovala, musí splňovat hned několik základních podmínek. První podmínkou je obsah „těžké“ hmoty (masy). Platí jednoduché pravidlo, čím více těžké hmoty, tím lépe. V praxi je tato hmota tvořena např. monolitickými betony, cihelnými bloky apod. Druhou podmínkou je, aby tato „těžká“ hmota byla v nespojité (volné) podobě. To je problém především u deskových materiálů, jako je např. sádrokarton, kde při určité frekvenci dochází k typickým propadům a materiál prakticky zvukově neizoluje. Třetí podmínkou je vrstevnatost. Hmotný materiál by měl být uložen v několika na sobě nezávislých vrstvách. 

 

zvuková izolace

 

Zvukověizolační desky Wolf® jsou konstruovány na základě výše zmíněných principů. Formu a tvar desky tvoří třívlnný karton, který je vyplněn volně sypaným křemičitým pískem. Oba tyto materiály špatně vedou zvuk. Používaný karton a písek jsou absolutně zdravotně nezávadné a biologicky jednoduše odbouratelné materiály. Nezatěžují tak zbytečně životní prostředí. 

 

Deska Wolf® dokáže díky své jedinečné konstrukci pojmout a eliminovat zvuk v celém frekvenčním spektru. Zvuková vlna musí postupně projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při prostupu vrstvami různých materiálů ztrácí svoji energii a postupně se vyčerpává.

 

 

Univerzální použití do podlah, stěn a stropních konstrukcí
Zvukověizolační desky Wolf ® bezpečně snášejí vysoké zatížení – až 65 t/m². Jedná se o tzv. systém suchého potěru. Tento systém umožňuje velmi rychlou a ekonomicky úspornou pokládku, která nevyžaduje šroubované či lepené spoje. Při použití zvukověizolačních desek Wolf® nevznikají žádné zvukové mosty. Důvodem je skutečnost, že desky jsou kladeny přímo do styku s obvodovými stěnami. Nespojitý, volně uložený písek dokonale tlumí každý zvuk. Přímou instalací na betonové a dřevěné podlahy docílíme vynikajících hodnot útlumu kročejového hluku a nízkofrekvenčního zvuku.

 

zvuková izolace

 

Montáž zvukověizolačních desek na strop je poněkud složitější. Ve většině případů se desky šroubují na dřevěný nebo kovový rošt a přikryjí se vrstvou sádrokartonu. Desky Wolf® je možné použít i do podhledových konstrukcí. Tady je třeba dát pozor na poměrně velkou hmotnost takové konstrukce a použít odpovídající kotvicí prvky.

 

 

U svislých konstrukcí stěn a příček se nabízí hned několik systémových řešení pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Je zde možnost přímé montáže za použití speciálních akustických hmoždinek Herkules nebo montáž předstěny z kovových (dřevěných) profilů. Příčkové konstrukce lze i dodatečně izolovat vrstvou zvukověizolačních desek WOLF® a následně přikrýt finální vrstvou sádrokartonu. Vždy je třeba dbát montážních pokynů a doporučení výrobce pro dosažení maximálního zvukověizolačního účinku.

 

Ze zkušeností podpořených výsledky měření lze říci, že desky Wolf® splňují i náročné požadavky na zvukovou izolaci proti hluku z ulice, železnice nebo dokonce rušného leteckého provozu. Konstrukce desky a její účinnost v nízkofrekvenčním spektru od 50 do 200 Hz je naprosto jedinečná. Toho lze využít např. při konstrukcích zvukověizolačních dveří, ve strojovnách a při modulární výstavbě. Subtilní tloušťka 10 (15) mm nabízí celou řadu možností použití v novostavbách, při sanacích a rekonstrukcích pozemních staveb.

 

Výhradním dodavatelem zvukověizolačních materiálů Wolf Bavaria je firma CIUR, a. s., která zajišťuje i technickou podporu.

 

Více informací najdete na www.ciur.cz.