7 důvodů pro střešní zahradu

1) Poskytují prostor pro relaxaci a zvyšují atraktivitu bydlení

Kromě pozitivních psychologických účinků zvyšují i atraktivitu bydlení a poskytují prostor pro klidný odpočinek bez ruchu velkoměsta.

2) Pohlcují hluky

Střešní zahrady dokážou pohlcovat zvuk z venkovního prostředí. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB, a to je velmi vysoká hodnota. Například rozdíl 10 dB vnímá člověk jako zvuk s poloviční hlasitostí.

3) Vyrovnávají teplotu v budovách

Vegetační střechy současně zlepšují mikroklima uvnitř budovy tím, že snižují tepelné výkyvy obytných prostor pod střechou v letních i zimních měsících. Budovy, betonové a asfaltové povrchy ulic totiž absorbují přes den obrovské množství tepla ze slunce, díky tomuto efektu je teplota ve městech až o 3° C vyšší přes den a až o 10° C v noci.

4) Snižují tvorbu smogu

Přehřívání vede navíc ke stoupání teplého vzduchu, který s sebou ze země zvedá prach a další nečistoty, které pak následně dýcháme. Vyšší teplota vzduchu spolu se znečišťujícími látkami urychluje tvorbu smogu. Městská zeleň v parcích, na zelených střechách a stěnách tak výrazně tvorbu smogu snižuje.

5) Zlepšují životní prostředí v daném místě

Oproti lesnímu prostředí je ve městech 10x vyšší koncentrace oxidu siřičitého SO2, 20x vyšší koncentrace oxidu uhličitého CO2 a 30x vyšší koncentrace oxidu uhelnatého CO a prachu. Zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Fotosyntézou rostliny geniálně spotřebovávají oxid uhličitý a vrací čistý kyslík.

6) Pomáhají k lepšímu hospodaření s vodou

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95 – 100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 %. Dešťovou vodu je možné využít v budově na splachování, údržbu a úklid, na zalévání.

7) Na realizaci vegetační střechy lze získat dotaci

Do dotačního programu Nová zelená úsporám byla zařazena podpora výstavby zelených střech, a to částkou ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Jakou střešní zahradu vybrat?

Existují různé varianty řešení ozeleněných střech, od úsporné střechy s nízkou vegetací až po grill střechu (a třeba i s jezírkem), která spojuje výhody intenzivní střešní zahrady a terasy.

Realizace vegetační střechy není náročná, doporučujeme podívat se na montážní videonávod. Mimo výhradně klasický substrát je při stavbě této střechy možné využít i moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu. Desky ISOVER FLORA nebo ISOVER INTENSE se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce.

Přehled jednotlivých systémů včetně podrobných informací, jaké použít materiály, vhodné rostliny a na co nezapomenout najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici na vyžádání na info@isover.cz nebo ke stažení v el. podobě. Publikace je určena nejen projektantům, architektům a zahradníkům, ale i široké veřejnosti.