Čištění oken a skel

Problematikou čištění oken a skel společně proplujeme v bodech. Nejprve si zopakujeme několik důležitých zásad, které jsme zmiňovali už v prvním díle našeho speciálu a to jednoduše proto, že jsou skutečně zásadní.

 

 

  
Následně se odebereme k několika dalším tipům.

 • K povrchovému čištění používáme pouze prostředky k tomu určené, které okno nemohou jakýmkoliv způsobem ohrozit či ho dokonce porušit.
 • Očišťujeme rámy oken, pro což lze použít běžné saponátové přípravky do domácnosti nebo specializované čistící prostředky vyvinuté přímo na údržbu plastových oken. Ty pochopitelně poslouží nejlépe, odstraní i silné znečištění a Vy při jejich používání můžete mít jistotu, že svým oknům nemůžete jakkoliv ublížit.
 • Zásadně nepoužíváme organická rozpouštědla, přípravky s tzv. abrazivními přísadami nebo jakýmikoliv kyselinami. V případě jejich použití hrozí nenávratné poškození rámu.
 • Rámy nečistíme nasucho, vyhneme se tak poškrábání jejich povrchu. Nemluvě o kartáčích nebo drátěnkách. Kromě toho při suchém čištění vzniká statická elektřina.
 • V případě, že se povrch okenního rámu z nějakého důvodu přece jen poškrábe, k jeho přeleštění můžeme použít ovčí vlnu, která v této oblasti bývá vysoce účinná. Tento postup však nelze aplikovat na okenní rámy s akrylovou fólií, imitací dřeva nebo povrchovou úpravou. V takovém, koneckonců i v prvním případě, je vždy lepší obrátit se na nás.
   
  okna  
 • Možné zbytky malty po případné stavební činnosti je nutno z oken odstraňovat velice opatrně, rozhodně ne nasucho. Maltu vydatně smáčíme vodou s trochou tekutého mycího prostředku a postupně smýváme.
 • Prvních zhruba pět mytí skel je doporučeno provádět pouze čistou vodou. Dále (avšak ne nutně) postupně přecházíme na doporučené, výše uvedené způsoby čištění.
 • Čistá voda, čistá voda a zase čistá voda. Právě ta Vám při troše šikovnosti, trpělivosti a kreativity bohatě postačí na drtivou většinu nečistot jak na skle, tak samotném okně či dveřích. Není třeba za každou cenu používat jakékoliv čistící přípravky.
 • Při silnějším znečištění například od olejových skvrn lze použít čisticí prostředek na bázi lihu. Používáme jej však pokud možno výjimečně a jak jinak než opatrně.
 • Když už čistící prostředky, tak zásadně neagresivní a důkladně rozředěné ve vodě.
 • Při čištění barevných profilů je vyloučeno používat cokoliv na bázi alkoholů, a to ani na čištění jejich skleněných výplní.
 • Mějte na mysli, že už jen hladký povrch a zešikmení ploch plastových oken zásadním způsobem usnadňují údržbu a čištění. Není proto nutno produkt zbytečně „mučit“.
 • Velice účinné, a to nejen na údržbu oken či dveří, jsou kvalitní utěrky z mikrovlákna. Nicméně slovo kvalitní zde hraje důležitou roli. Levnější utěrky z mikrovlákna mají často svým složením do mikrovlákna daleko a mají tendence škrábat. Obecně jakéhokoliv pomocníka, kterého si pro údržbu zvolíte, nejprve důkladně prověřte.
 • Na všelijaké skvrny nebo otisky není od věci ani hadřík smočený v destilované vodě.
 • Nepoužíváme papírové kapesníky či utěrky nebo toaletní papír, i když se to na první pohled nemusí zdát, jsou pro povrch rámu příliš hrubé.
 • Doporučená minimální frekvence údržby je šest měsíců. Přesto je však četnost otírání a mytí velmi relativní záležitost. Závisí na podmínkách okolního prostředí, ať už toho za okny nebo před nimi, a rovněž na úrovni jeho znečištění. Sklo má větší tendence špinit se v prašných průmyslových oblastech a v oblastech se silnou silniční dopravou, ale také v případě, že není často vystavováno působení deště. Jednoduchá rada z naší strany zní, že sklo je třeba čistit tak často a natolik intenzivně, aby nebylo třeba využívat násilnějších prostředků, než je voda s rozpuštěným saponátem (pomineme-li samozřejmě výjimečné situace). Jakmile potřebujete armádu čistících prostředků a několik pokusů k tomu, aby Váš produkt vůbec nabyl původního odstínu, samozřejmě je něco špatně a nezbývá Vám, než se k údržbě uchýlit častěji.
 • Dalším pomocníkem v boji proti nečistotě je prevence. Prevence vzniku nečistot je jeden ze způsobů, jak si ušetřit nejen práci a nepříjemnosti s údržbou, ale také svůj čas a finanční náklady. Například se ujistěte, že systémy pro odvádění a odtok vody jsou vhodně umístěné a zamezují odtoku znečištěné vody přes Váš produkt. Voda má tendenci při svém „putování“ shromažďovat znečišťující látky a takové potom končí na Vašem produktu. Rovněž důležité je ujistit se o umístění.Umožňuje Vám přístup k produktu provedení perfektní, kompletní údržby?
 • Kyselina fluorovodíková nebo deriváty fluoru jsou Vaším nepřítelem číslo jedna. Mohou nenávratně zničit povlak a povrch skla.
 • Další nutností je vyhnout se mytí skla, které je příliš studené nebo příliš horké.
 • K čištění skel není doporučeno využívat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (například přípravek JAR). Okennímu či dveřnímu sklu bude mnohem „příjemnější“ některý z přípravků na bázi alkoholu, například Okena.
 • Zabránit tendencím k elektrostatickému nabití a tím pádem i přílišnému zašpinění je možné použitím čistícího prostředku, který obsahuje antistatické složky likvidující vysoký statický náboj na PVC profilech a snižuje tak právě i zmíněný sklon k zašpinění.
 • Zásadně nepoužíváme jakékoliv čistící písky. Už jen ze slova „písek“ je evidentní, že přípravek rám Vašeho produktu pomalu, nenápadně, ale jistě poškrábe.
 • Při čištění je třeba se alespoň snažit vyvarovat kruhovým pohybům.
 • Vhodným pomocníkem při leštění či omývání rámů je kromě mikrovlákna také vlna, bavlna, buničina nebo i kartáček, ale pouze velice měkký a jemný. Jakákoliv jemná a čistá tkanina je vítěz.
 • V žádném případě se nesnažíme používat odlakovač nehtů.

Podobných bodů by se mohly sejít stovky, Vám ale bohatě postačí, budete-li se řídit vlastním rozumem a nebudete své produkty zbytečně zatěžovat něčím chemicky náročnějším, než je čistá teplá voda či neagresivní, rozředěný saponát. Budete-li se svým oknům nebo dveřím věnovat pravidelně a zacházet s nimi s citem a právě rozumem, s největší pravděpodobností ani nebude potřeba čehokoliv jiného.

Co poradit na závěr? Dodržujte instrukční manuál a v případě jakékoliv nejasnosti či pochyb bez ostychu kontaktujte svého dodavatele. Jsme tu pro Vás.

www.bohemiaplast.cz