Dřevostavby – bydlení nové generace

Je potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví, má zájem investorů o dřevěný nízkoenergetický nebo srubový dům rostoucí tendenci. Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek meziročně pokleslo o více než 8 %, ale segment dřevostaveb, z pohledu počtu realizovaných rodinných domů, od poloviny devadesátých let kontinuálně roste. Podle dostupných údajů bylo v roce 1997 v České republice dokončeno 87 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2011 jich bylo již kolem 1 500. Z celkového počtu cca 17 tisíc postavených rodinných domů v ČR v roce 2011 dosáhl podíl dřevostaveb na našem trhu už téměř devíti procent.

Úspěch dřevostaveb, jako stavební technologie a zájem o ně má více důvodů. Jedním z nich je, podle mého názoru, změna myšlení a postojů zákazníků. Skepse široké veřejnosti k této technologii z 90. let minulého století, která byla způsobena hlavně neznalostí výhod této technologie a „tradičním” myšlením investorů (obava z něčeho nového, neprověřeného) je minulostí. Sám jsem se při prodeji domů a při jednání se zákazníky, zájemci o nový rodinný dům, setkal s otázkou: „Můj děda měl dům z cihel, můj otec měl dům z cihel, proč bych si já teď měl postavit dřevostavbu ?” Odpověď na tuto otázku spočívá ve výhodách dřevostaveb, o kterých dnes píší nejenom odborné časopisy, ale i masmédia a fakt, že dřevostavby jsou „trendy” vnímá a akceptuje stále více mladých lidí.

dřevostavba

Pozitivní vnímání dřevostaveb z pohledu zájemců o nový dům roste. Zákazníci, většinou se jedná o mladou generaci ve věku 30 – 40 let, kteří si už pořídili dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně tyto čtyři prokazatelné výhody:

1) Výbornou kvalitu (dřevostavby jsou většinou vyráběny v moderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky).

2) Vynikající tepelně izolační vlastnosti (téměř všechny domy se dnes již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu).

3) Rychlost výstavby (od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu).

4) Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování (např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky apod.).

Garantovaná kvalita jakékoliv stavby je pro většinu investorů rozhodující. V tomto parametru jsou certifikovány a permanentně přezkušovány všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou členství v Asociaci. Kromě toho mají někteří výrobci dřevostaveb, působící na českém trhu, ještě další mezinárodní atesty (např.RAL,CE apod.), které jim umožňují realizovat svoji produkci na náročných evropských trzích.

Tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb hrají a v budoucnu budou hrát stále větší roli, protože ceny energií rostou. Pro majitele dřevostavby to má efekt nejenom v úspoře nákladů na vytápění, ale také, díky malé tloušťce obvodových stěn, v lepším využití zastavěné plochy o deset i více procent oproti jiným tzv. tradičním technologiím. Např. u moderních pasivních dřevostaveb, u nichž se spotřeba tepla pohybuje kolem 10 – 15 kWh/m2/rok a s využitím účinného řízeného větrání s rekuperací nebo teplovzdušného vytápění, činí roční náklady na vytápění kolem 2 500,- Kč.

dřevostavba

Pro většinu mladých lidí, kteří mají potřebu rychle se osamostatnit a bydlet co nejdříve ve svém „domečku” nebo u těch, kteří se věnují rozvoji své profesní kariéry, rodině, sportu, zálibám apod. a nemají čas ani chuť trávit každý víkend po dobu dvou let na stavbě, je rychlost výstavby dřevostaveb to, co je k rozhodnutí o této technologii přesvědčilo. Ve většině případů je dům postaven v řádu týdnů po dokončení základové desky. Rychlost výstavby dřevostaveb bohužel výrazně brzdí stále ještě komplikované a zdlouhavé stavební řízení a obstrukce některých stavebních úřadů. Jedním z cílů ADMD je dosáhnout zlepšení i v této oblasti.

Vlivem vývoje trhu a konkurence nabízí většina výrobců dřevostaveb kromě standardních domů také velmi levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale dají se pořídit v ceně do dvou milionů korun. Pozor však na to, aby se nízká cena nestala hlavním kritériem pro koupi domu. Dům je investice na mnoho desetiletí a poměr ceny a kvality by měl být v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné salámy, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní. Věřím, že trh a působení ADMD na kvalitu dřevostaveb přesvědčí zákazníky, jakou cestou se mají vydat.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.

místopředseda ADMD

www.amdm.cz