Jak příští zimu ušetřit za vytápění? Nemusíte nutně zateplovat!

 

Pokud chcete v příštím zimním období snížit náklady na vytápění, je právě nyní ta pravá chvíle začít vybírat opatření, kterými toho docílíte. Nejčastěji doporučovanou metodou je v současnosti zateplení ve všech podobách. Zateplení ale není jediným způsobem, jak snížit výdaje za vytápění v zimních měsících. Existují i způsoby, které nejsou tak nákladné ani náročné.

 

solZajistit účinné větrání. Zde pomohou solární ventilace

Právě větrání je v zimě největším kamenem úrazu pro mnoho domácností. Interiér musí být větrán pravidelně a hlavně dostatečně. Pokud ale tato pravidla budeme dodržovat, uniká nám z domácnosti podstatné množství tepla. Pokud byste rodinné domy v zimě větrali efektivněji, velmi výrazně se sníží vaše tepelné ztráty. Moderním prostředkem pro účinné větrání jsou v současnosti například solární ventilace.

 

Panely na fasádě větrají za vás – ZDARMA

Solární ventilace jsou výrobkem společnosti PAVLŮ-Complex, s.r.o., která se na vývoj a výrobu solárně ventilačních systémů specializuje již od založení v roce 2002. Díky těmto dlouhodobým zkušenostem a také díky moderním technologiím firma může v současnosti nabídnout možnost větrat domácnosti, aniž by docházelo k tepelným ztrátám. Vzduch zvenčí totiž nejde přímo do interiéru, ale musí procházet přes solární panel. Zde se díky solární energii ohřeje a až poté putuje flexibilní hadicí do místnosti, do které je poháněn ventilátorem. Vzduch bude stále čerstvý, ale už nikoliv mrazivý. Celý chod zařízení, včetně ventilátoru funguje na principu solární energie a je tedy zdarma. Navíc nabízí společnost PAVLŮ-Complex, s.r.o. ještě panely SolHeat, které kromě těchto funkcí mají také schopnost místnosti temperovat a zvyšovat jejich teplotu.

 

Více informací o solárních ventilacích najdete na www.solarniventilace.cz