Je pomalu čas začít vytápět domácnost

Zima, chlad a sychravé počasí se již nezadržitelně blíží a začátek topné sezony už je třeba řešit. Díky brzkému příchodu sychravého počasí už v mnoha domácnostech topná sezóna dokonce začala. Dřívější začátek topné sezóny se samozřejmě někde projeví. Má za následek samozřejmě větší odběr, elektřiny, plynu nebo větší spotřebu tuhých paliv. Ruku v ruce s tímto faktem jsou spojeny i vyšší výdaje a větší finanční zátěž na vytápění. nikdo z nás nechce platit více, ale jak tomu zabránit?

 

Zabraňte teplo, aby se dostalo ven

Úniky tepla jsou běžným jevem zejména u starších staveb a hlavně u rodinných domů. Teplo, které má místnost ohřát, se přes nedostatečnou izolaci dostává ven, téměř bez užitku. Nejčastějšími důvody úniku tepla jsou stará okna nebo teplo uniká ven i zdivem. Zabednění oken samozřejmě není řešení. Ovšem nejčastěji uniká teplý vzduch stropem. Jedná se o základní fyzikální jev, kdy teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Pokud nejsou stropy nebo střechy dostatečně izolovány, aby těmto únikům zabránily, teplo uniká v obrovském množství. Jaké je tedy nejúčinnější řešení? Včasné zateplení půdních prostor.

 

Izolace je hotová za pár hodin!

Většina druhů tepelných izolací rodinných domů s sebou přináší složité stavební práce. Jedná se o velký stavební zásah, všude okolo domu je velký nepořádek, u domu se pohybuje parta montážních dělníků a chod celého domu je narušený. Jeden druh izolace je ovšem v tomto ohledu zcela unikátní. Téměř nepoznáte, že nad vašimi hlavami probíhá proces zateplení stropů nebo střech. Jedná se o foukané minerální izolace. Foukaná minerální izolace může být aplikována již za jedno odpoledne, nikde nebude žádný odpad a po domu se nebudou pohybovat žádní dělníci. Aplikaci materiálu dokáže zvládnout jediný pracovník, který obsluhuje hadici, kterou je hydraulicky aplikován materiál. ten jde tedy přímo na místo určení.

 

Účinnost vás jistě překvapí. Samozřejmě mile

Myslíte si, že účinnost izolace, která je tak rychle a bezproblémově hotová nebude příliš znát? Jste na omylu. Při správné volbě materiálu a společnosti, která aplikaci provede, mohou úspory na vytápění dosahovat až 30-ti% ze současných nákladů. Přesně takových výsledků dokáže dosáhnout foukaná izolace MAGMARELAX®. Jedná se o jedinečný druh foukané izolace, která má nejvyšší účinnost na našem trhu. Specialistou na aplikaci této izolace je na našem území společnost IP Izolace Polná. Ta dokáže výhod izolace dokonale využít a společně s odborně provedenou aplikací dosahuje maximálních účinků při zateplení objektu.

Kompletní informace naleznete na www.magmarelax.cz.