Kdo provede účinné odstraňování graffiti. Anti graffiti Praha, ochrana proti sprejům na fasádě

Zkušená společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti Praha,  se pohybuje již mnoho let v nejvyšších příčkách na mezinárodním trhu úklidových a údržbových činností. Stala se po právu uznávaným matadorem v oblasti odstraňování graffiti Praha a svou špičkovou technologií antigraffitové ochrany Praha včetně následného rychlého servisu nemá konkurenci jak cenově, tak i po stránce kvality.

Odstranění graffiti Praha z objektů, které NEJSOU ošetřeny antigraffitovou ochranou Praha, je velmi složitou odbornou službou, a to ze zásadního důvodu – syntetické sprejové barvy pronikají hluboko do struktury postižené fasády a nelze je odstranit bez poškození celé fasádní vrstvy. Potom je tedy nezbytné vynaložit značné finanční prostředky a celou, sprejery znehodnocenou fasádu stavebně zrekonstruovat.

Mnohaleté firemní zkušenosti dokazují, že odstranění graffitového vandalizmu z těchto nechráněných ploch se pohybuje v úspěšnosti 60% až 90%. Za dobu mnohaleté působnosti získala tato firma, kromě značného renomé i mnohé významné klienty, kteří jsou plně spokojeni s jejich poctivým přístupem a který se stal účinným garantem úspěchu v boji s tímto celospolečensky nebezpečným graffitovým vandalizmem.

Každý bezradný a už rezignující zákazník, který se neustále stává terčem nájezdů stupidních sprejerů musí být informován, že tato firma skutečně DISPONUJE účinnou technologií antigraffitové ochrany, přičemž finanční aspekt této aplikace je pouhým zlomkem ceny, kterou zákazník musí vynaložit, pokud chce likvidovat škody z nechráněného objektu. A přitom nikde nemá záruku, že nedojde k opětovnému graffitovému útoku na právě draze zrekonstruovaný objekt.

 

 

S touto zásadní problematikou, která bezohledně a cynicky likviduje naše vzkvétající kulturní a životní prostředí, se již dlouhou řadu let potýkají nejen nešťastní majitelé objektů, ale samozřejmě i odborní profesionálové z firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o., kteří se snaží tento stav radikálním způsobem změnit!

Každý majitel nemovitostí, jehož objekt se nachází v problematické lokalitě velkých měst (temné uličky, blízkost parků, restaurací, vináren, diskoték a hospod) by se měl dozvědět, že existuje 100% účinná zbraň, jak se jednou provždy graffitového vandalství zbavit.

Společnost Vám zaručí, že odstranění bude vždy naprosto úspěšné a to díky operativnímu a rychlému servisu po celou dobu životnosti antigraffitové ochrany Praha. Tento servis spojený s odstraněním graffiti je prováděn vždy za minimální náklady.

Vždy po oznámení nového graffitového nástřiku budete pouze kontaktovat telefonní číslo +420 608 740 707 nebo oznámíte tuto událost na e-mailové adrese centrala@a-servislipka.cz, kde se bezproblémově domluvíte na co možná nejkratším termínu servisního zásahu a to vždy se 100% účinkem odstranění.