Nepodceňujte hydroizolaci střech

 

Při výstavbě stavebního objektu v podobě rodinného domu se majitelé zaměřují spíše na vzhledovou a tvarovou podstatu celého díla. Jednotlivé technologické postupy a stavební práce se snaží udělat co nejlevněji a pokouší se přednastavený rozpočet udržet v nižší hladině. Ve své podstatě se tak sami připravují o dlouhodobě užitný komfort, který nebude vykazovat takových kvalit. Raději designově nevzhledný, přes to plně funkční dům, než unikátní výtvarné dílo na pomačkaném papíře. Nezapomeňte proto na řádnou hydroizolaci střechy, která je nepostradatelnou součástí všech moderních domů a prodloužení jejich životnosti. Obraťte se na české profesionály vystupující pod názvem Hizol.


Důležitost hydroizolace střech


O důležitosti hydroizolace střech snad nemusíme dlouze diskutovat. Jedná se o hlavní ochranu domu  před povětrnostními vlivy.  Realizace je prováděna jak na šikmých, tak i rovných střechách bez jakéhokoliv problému s ohledem na jejich tvar a velikost. Ochrana objektu před vlhkem je tím nejdůležitějším aspektem pro zachování jeho funkčnosti.


Pokud se na vaší stavbě začínají objevovat trhliny, jedná se o konečné signály domu upozorňující na nedostatečnost stávající hydroizolace. Společnost Hizol však využívá unikátních vlastností fólie Alkorplan, která je vhodná realizaci hydroizolace střech jak na nových, tak i starších domech.

 


Výhody hydroizolace střechy fólií Alkorplan


Fólie Alkorplan je léty prověřeným materiálem nabízející celou řadu nepostradatelných výhod. Mezi hlavní přednosti patří stabilizace proti účinkům UV záření. Určitě nesmíme opomenout na rozměrovou stálost, kterou si zachovává po mnoho let. Důkazem tohoto odvážného tvrzení jsou realizace staveb po celém světě.


 

Fólie Alkorplan je rovněž známá svou nízkou hodnotou faktoru difúzního odporu. Mimo jiné je dokonale svařitelná, je tedy možné k rozšíření hydroizolace střechy přistoupit i po několika letech – vhodné především při vybudování přístavby nebo při opravách v pevně daném segmentu. Využijte profesionálních služeb společnosti Hizol a přesvědčte se o jejich kvalitách.