Pasivní dům od SENUB – důvěřujte profesionálům

Pokud se zajímáte o energeticky úsporné domy a přáli byste si postavit si svůj vlastní, pak jste jistě v poslední době zaznamenali značný nárůst informací, knih a článků, které radí jak na to. SENUB = Systémy energeticky úsporných domů přichází s nabídkou kvalitního provedení stavby nejen pasivních domů za účasti a odborného vedení profesionálních firem z oboru. Navíc můžete získat minimálně 3 roky vytápění Ve Vašem novém domě ZDARMA.

 

Proč stavět pasivní dům?

Základní otázka, která sužuje většinu investorů, kteří nejsou 100% přesvědčeni a zrazují je do jisté míry mýty, které stále mezi lidmi panují (více o mýtech a předsudcích o pasivních domech se dozvíte na www.senub.cz). Věřte, že odpověď je jednoduchá. Pokud berete v potaz stávající vývoj cen energií a vyhlídky, které nám naše budoucnost přináší je patrné, že snižování nákladů na vytápění nám může značně ulehčit naší peněžence. Nízkoenergetický či pasivní dům bychom měli chápat jako investici do budoucnosti nikoliv jako vysoké pořizovací náklady v současné době.

 

Stěžejní výhodou a základní myšlenkou pasivních domů je jejich nízká spotřeba energií. Díky kvalitně provedené obálce domu a dostatečnému zateplení funguje dům obdobně jako klasická termoska. Tzn., že z něj v chladném období uniká velmi malé množství tepla a dům není nutné vytápět běžným topným systémem. Teplota interiéru včetně stěn a oken je konstantní po celý rok, a to kolem 22°C, což je pro většinu lidí komfortní a příjemné prostředí.

 

Pojďme se podívat na několik důležitých čísel. Pasivní dům se vyznačuje měrnou roční spotřebou tepla na vytápění do 15 kWh/m2a, přičemž celková roční měrná potřeba energie pro celou domácnost nepřesáhne 120 kWh/m2a (pro srovnání uvádíme hodnotu spotřebu energie na vytápění u běžného nedostatečně zatepleného domu, která se pohybuje až kolem 150 kWh/m2a).

Teplotní zisky v takovém domě jsou zejména ze sluneční energie (orientace oken na jih) a samozřejmě také ze spotřebičů a samotných uživatelů domu. Úspora energie pak oproti běžné výstavbě představuje až 90%. Dostatečná vrstva izolace pro pasivní dům je 300 mm v podlaze na terénu, 300 – 400 mm ve stěnách a 500 – 600 mm ve střešní konstrukci.

Dalším důležitým parametrem je těsnost obálky, která je kontrolována tzv. blower door testem, která zaručuje neprůvzdušnost domu do hodnoty n50<0,6 h-1. Doprovodným prvkem energeticky úsporných domů by měly být také úsporné spotřebiče, které mohou snížit spotřebu energií až o 50%.

Z hlediska kvality vnitřního prostředí ocení uživatelé pasivních domů zejména neustále čistý vzduch bez nutnosti větrání. Tento faktor zaručuje jednoduché technologické zařízení systémy řízeného větrání, tzv. rekuperace. Více informací o pasivních domech a jejich fungování se můžete dočíst na www.senub.cz.

 

Jak postavit kvalitní pasivní dům?

Pořizovací náklady na výstavbu pasivního domu nemusí být nutně vyšší nežli na stavbu domu běžného. Záleží na každém z investorů, jaké jsou jeho priority a co od svého domu očekává. Důležité je zejména nepodcenit přípravu projektu a samotnou realizaci stavby.

 

Kvalitní projektová dokumentace

Kvalitní příprava projektu do fáze pro provedení stavby včetně řešení složitějších detailů a tepelných mostů, je dobrým předpokladem pro správnou realizaci. SENUB nabízí služby významných českých architektů a projektantů, kteří mají s navrhováním pasivních domů dlouholeté zkušenosti. V nabídce architektonických kanceláří jsou jak typové projekty, tak samozřejmě také možnost vytvoření individuálního návrhu. Projekty pasivních domů v rámci uskupení SENUB zajišťují Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Mojmír Hudec a Ing. arch. Lubomír Křivka ve spolupráci s Ateliérem Náš Dům. Různorodost architektury pasivních domů můžete shlédnout v unikátní Katalogu pasivních domů 2010 (www.isover.cz/katalog-pasivnich-domu).

 

Konstrukce obálky

Kvalita pasivních domů spočívá mimo jiné v aplikaci kvalitních a výkonných materiálů, které jsou pro tyto konstrukce svými vlastnostmi nejvhodnější. Velmi častým materiálem pro stavbu energeticky úsporného domu je dřevo. Dřevostavby nachází dnes své místo již také v České republice a počet realizací stále stoupá. V rámci projektu SENUB zajišťuje dodávku dřevostaveb na klíč firma H.L.C. spol. s r.o.

Z hlediska zděného nosného systému doporučujeme realizaci stavby z vápenopískového zdiva firmy KM Beta, a to zejména z důvodu jeho rozměrové souměrnosti a schopnosti akumulace tepla.

Pro zajištění tepelně izolačních vlastností je důležité kvalitní zateplení. V pasivních domech SENUB je aplikována izolace Isover. Z hlediska potřeb a řešení stavby je možné volit mezi skelnou či kamennou vlnou a dále extrudovaných i expandovaným polystyrenem. V případě provedení kontaktního zateplení fasády je možné využít zateplovacích systémů Weber.

Nedílnou součástí pasivních domů jsou kvalitní okna s izolačním trojsklem. Okna a ostatní otvorové výplně jsou obvykle nejslabším článkem konstrukce domu, kterým uniká nejvíce tepla do exteriéru. Použitím kvalitních oken od firmy Slavona zajistíte správné fungování Vašeho pasivního domu.

 

Technologie pro pasivní domy

Pro správné fungování a užívání pasivního domu nemusí být nutně využito složitých technologií. Naopak, opatření, která z domu dělají dům pasivní, by měla vycházet z využití jednoduchých konstrukčních a architektonických zásad.

Pro zajištění čerstvého vzduchu je využívána rekuperační jednotka, která má za úkol odvádět znečištěný vzduch z odpadních místností (např. kuchyň, WC, koupelna), který odděleným průchodem předává teplo nově přiváděnému čistému vzduchu, který je dále předáván do obytných místností domu (ložnice, obývací pokoj). Dodávku čerstvého vzduchu si ve Vašem domě zajistíte aplikací rekuperačních jednotek značky Nilan.

Z hlediska ekologického přístupu k životnímu prostředí by mělo být v pasivním domě využito maximální množství energie z obnovitelných zdrojů a zajištění nízkonákladového vytápění. Tyto faktory lze docílit s produkty společnosti Brilon, která nabízí různé varianty topení od kondenzačních kotlů po tepelná čerpadla či solární systémy.

 

Financování stavby

Pro splnění Vašich snů je zapotřebí finanční zajištění stavby. Pro celkové řešení Vašich financí a nastavení nejvýhodnější hypotéky můžete kontaktovat profesionálního finanční poradce ze společnosti Partners, která ve spolupráci s uskupením SENUB a Hypotéční bankou vytvořila zcela nový unikátní produkt „Eko hypotéka“, která slouží pro financování pasivních domů. Navíc poskytuje zákazníkům SENUB pojištění stavby zdarma.

 

Nepodceňujte realizaci stavby

Nejdůležitější fází stavby pasivního domu je jeho samotná realizace, které předchází výběr kvalitní dodavatelské firmy a zajištění precizní stavby domu dle projektové dokumentace s eliminací tepelných mostů. Pro správný výběr dodavatele jsou důležité zkušenosti a případně ukázka referentských staveb. Pro kontrolu kvality stavby je možné provést blower door test (firma Radion, Mgr. Stanislav Paleček) a případně měření pomocí termokamery. Tato opatření mohou odkrýt případné nedostatky ještě před dokončením samotné stavby.

 

Užívání pasivního domu

Užívání pasivního domu není nikterak složitá záležitost zejména z toho důvodu, že jsou využívány jednoduché podpůrné technologie. Z hlediska funkčnosti rekuperace bychom se měli vyhnout nadměrnému otevírání oken a dveří. Neznamená to, že nesmíme otevřít okno, výhoda je zejména v tom, že ho nemusíme otvírat, a to ani v zimním období, kdy v průběhu klasického větrání okny ztrácíme značný objem tepla z interiéru, které musíme následně dodat pro dosažení požadované tepelné pohody.

Teď už nemusíte dělat nic jiného, než si užívat komfortu, který Vám Váš nový dům poskytne. Pokud postavíte pasivní dům s uskupením SENUB, pak získáte minimálně 3 roky na vytápění zdarma.

 

Kontaktní osoba: Veronika Zemková

E-mail: info@senub.cz

 

www.senub.cz –   www.slavona.cz