Radon jako extrémně nebezpečný spolubydlící! Jak proti němu bojovat?

 

Státní zdravotní ústav odhaduje, že každý rok zemře v České republice až 900 lidí v důsledku vysoké koncentrace radonu na karcinom plic. Ukazuje se dokonce, že je to více, než je počet obětí tragických autonehod, o kterých – na rozdíl o úmrtích na karcinom plic, denně informují sdělovací prostředky…

 

Proč má radon na svědomí tolik obětí?

Česko leží na podloží s vysokým podílem uranu. Uran má nestabilní izotopy, které se samovolně rozpadají na řadu radioaktivních frakcí, jednou z nich je právě i velice nebezpečný plyn radon. Tento plyn téměř nepozorovaně proniká ze země, dále z podzemní vody nebo ze stavebního materiálu netěsnostmi do našich domů a my ho potom vdechujeme a ani o tom vlastně nemusíme vědět. Ukazuje se, že Radon je přítomný v každém domě.

 

Jak je na tom moderní stavebnictví?

Zdálo by se, že moderní stavebnictví si s touto hrozbou poradilo. Není to ale pravda. Nebezpečí je v zateplení, protože jím se sice dokonale utěsnění dům a sníží se náklady na topení, ale současně se výrazně omezí výměna vzduchu a v tom je ten největší problém. Odborníci varují, že zateplení zejména starších budov může vést ke zvýšení koncentrace karcinogenního radonu. Proto je nutné intenzivněji větrat.

 

Jak velké je ohrožení našeho zdraví a života?

Laická veřejnost je přesvědčena, že pronikání radonu z podloží do budovy brání standardní protiradonová izolace. Je však velmi těžké, aplikovat běžně doporučovaná opatření na všechny budovy. Ochranu domu je nejlepší řešit individuálně.

Dr. Tomáš Skalický, který působil na Svobodné univerzitě v Berlíně a dnes se věnuje technickému poradenství v oblasti inženýrských činností, doporučuje změřit koncentraci radonu v každém bytě. protože jedině tak zjistíte skutečný stav a můžete začít rychle jednat.

Nemá spodní hranici

Mějme na paměti, že ionizující záření nemá „bezpečnou“ spodní hranici. Problémem též je, že účinky radioaktivního plynu radonu většinou zjistíme, až když už je pozdě. Lépe je tedy předcházet nádorovému onemocnění. Ideálním řešením pro sledování koncentrace radonu u v domácnosti je přístroj na měření radonu – Radon skener 3000. Tento přístroj ukáže koncentraci radonu ve vašem obydlí a zároveň slouží i jako kontrolní zařízení v případech, kdy již byla provedena protiradonová ochrana.

 

Více o Radon skeneru 3000 a dalších produktech na www.wellnessair.cz nebo na telefonu 567 225 419.