Soustředíme se na architektonicky zajímavé a finančně efektivní budovy

 

Poslední týden v září se zájem médií a expertů ve stavebnictví soustředí na problematiku tzv. šetrného stavebnictví. Stavebnictví, které se snaží zachovávat přírodní rozmanitost a zároveň minimalizovat veškeré negativní dopady na životní prostředí a s tím související znečištění vzduchu popř. vodních toků. O tom, jak zavádí tento styl stavebního procesu do svých rozsáhlých projektů DELTA, jež jako architekt, projektant a stavební manažer často stojí u samotného zrodu budov, jsme diskutovali s jejím jednatelem, Erikem Štefanovičem.

 

Erik Štefanovič - jednatel DELTA Projektconsult„Stavebnictví je největší konzument energií. Vyčerpali jsme většinu nerostných surovin a je na čase, abychom začali plánovat věci z globálnějšího pohledu,“ říká na úvod rozhovoru Erik Štefanovič. „Je třeba začít smysluplně využívat veškeré zdroje, a to obnovitelné nebo recyklované materiály bez produkce skládkového odpadu. Ve společnosti platí, že čím dále do budoucnosti lidé hledí, tím šetrněji se chovají k přírodě. Myslím si, že v současné době vyrůstá generace šikovných lidí, kteří jdou tím správným směrem. Musíme nyní začít používat takové materiály, které zajistí, aby tu i naše pravnoučata mohla žít. Proto se jsme vyvinuli princip výstavby DELTA green line, aby byly naše stavby trochu více „zelené“. Abychom byli více v souladu s přírodou a aby tady i po nás ještě něco zůstalo. DELTA green line se na rozdíl od konvenční přípravy stavebního projektu soustředí zejména na optimalizaci nákladů na životní cyklus budovy a zaměřuje se právě na celý tento cyklus.

 

 

Provoz budovy představuje 80 procent jejích nákladů

Celý životní cyklus budovy totiž představuje v podstatě její hospodárnost od samotné realizace až po demolici. Důležitým faktem totiž je, že provoz budovy spotřebovává přibližně 80 procent všech nákladů, zatímco přibližně 18 procent, tedy nesrovnatelné méně, připadá na výstavbu a asi pouze 2 procenta na projekci. To znamená, že se doporučuje mnohem dlouhodobější pohled, který nabízí udržitelná výstavba jako nejlepší variantu. Vyšším zřizovacím nákladům odpovídají nižší provozní náklady. Cílem výstavby v principu DELTA green line je, dlouhodobě zabezpečit stabilní hodnotu budovy, zlepšit podmínky, zejména v oblasti zdraví a potažmo i výkonnosti pro její uživatele a zvýšit únosnost pro životní prostředí“.

 

 

 

„My lidé nejsme holt orientovaní na dlouhodobost, většina z nás žije v příštím týdnu, proto je nutné si uvědomit, že životní cyklus budovy přesahuje délku lidského života a začít se při plánování budov chovat více šetrně a zodpovědně“, říká závěrem rozhovoru Marcela Kolářová, jež je zodpovědná ve společnosti DELTA za korporátní komunikaci.