Vnitřní klima jako zásadní parametr zdravého bydlení

Pro zajištění kvalitního a zdravého bydlení je třeba splnit několik zásadních věcí. Základem je kvalitní dům s dobrými tepelnými a akustickými parametry. To lze nejjednodušeji docílit kvalitní novostavbou. Díky kombinaci výborných vlastností k poměru ceny jsou významným favoritem k splnění tohoto cíle dřevostavby. Dobře provedená obálka objektu zajistí všechny potřebné parametry jak pro fungování domu po technické stránce, tak i splnění podmínek pro zdravé bydlení. Toto Vám může zajistit firma Woodsystem, svými ověřenými skladbami.
Druhou zásadní věcí pro splnění zdravého bydlení je zajištění kvalitního klimatu uvnitř domu. Během každodenního užívání domu vzniká mnoho látek (nejvýznamnější jsou – vodní pára – vlhkost, oxid uhličitý, odéry, pachové stopy, emise chemických látek z nábytku, koberců apod.) a také spotřebovávání kyslíku. Tento jev je negativní a i když bude dům nejlepších parametrů, nelze mluvit o zdravém bydlení, pokud je vnitřní vzduch plný těchto nežádoucích látek. Navíc vysoká koncentrace vodních par zásadním způsobem poškozuje vnitřní vybavení (nábytek, podlahoviny apod.) a výraznou měrou se podílí na snížení parametrů obvodových stěn a její životnosti.
Velmi účinnou a nyní snad jedinou zbraní proti tomuto jevu je VĚTRÁNÍ. Větráním lze docílit jednak odvodu vlhkosti, oxidu uhličitého apod., a zároveň zajistit i dostatečný přísun kyslíku!

Vnitřní vlhkost jako ukazatel kvality bydlení
dřevostavbaZe všech jmenovaných nežádoucích látek se při bydlení kumuluje ve vzduchu nejvíce voda ve formě vodní páry (zdrojem je dýchání, vaření, sprchování apod.). Její množství ve vzduchu popisuje veličina „vlhkost” (%). Jelikož se vlhkost i jednoduše měří, je dnes hlavním ukazatelem a kritériem pro popis stavu vnitřního vzduchu. Lze totiž říci, že pokud zajistíme optimální vlhkost vnitřního vzduchu (myšleno větráním), zajistíme tím i bezpečnou koncentraci ostatních nežádoucích látek. Pokud se tedy v obytném prostředí zajistí relativní vzdušná vlhkost kolem 50%, je zajištěn druhý zásadní předpoklad pro zdravé bydlení.

Způsoby větrání a jeho důsledky
Nejjednodušší formou je přirozené větrání okny. Jedná se o dostatečně účinný nástroj, který vyžaduje pouze rozumný přístup v délce a frekvenci větrání během dne. Jako pomocný ukazatel může sloužit právě vlhkost. Důsledkem přirozeného větrání je samozřejmě částečná tepelná ztráta a tedy vyšší náklady na vytápění. Nicméně touto ztrátou si kupujete kvalitní a zdravé klima domova.
Tomuto jevu lze zabránit, nebo ho částečně snížit tzv. umělým větráním. Jedná se o různé způsoby větrání pomocí ventilátorů, rozvodného potrubí a difuzorů. Tento systém může být opatřen rekuperací, která umí odejmout teplo vydýchaného odváděného vzduchu a tuto energii pak vložit do čerstvého přiváděného vzduchu. Tím se zásadně sníží potřeba energie potřebná na dohřátí interiéru po větrání. Tento systém však vyžaduje nemalé investiční náklady na pořízení a též zajištění servisu pro zařízení během životnosti. Výsledkem je ale opět kvalitní vnitřní „vyvětrané” klima, které potřebujeme pro zdravé bydlení.
Zdravé bydlení je pro firmu WOODSYSTEM s.r.o. velkým a důležitým tématem, kterým se vážně zabývá. Z těchto důvodů umí společně s Vámi namodelovat nejvýhodnější typ větrání pro Váš vysněný dům a pomoci ke zdravému bydlení.

dřevostavby

Více informací o dřevostavbách a kompletní servis pro tyto stavby naleznete na www.woodsystem.cz.