Zahrada, váš nový svět

rzPřirozená zahrada založená na zásadách vzájemně se podporujících rostlinných společenstev podporuje harmonické soužití lidí s přírodou. Aby se v ní člověk cítil dobře, potřebuje mít v ní jak zákoutí k relaxaci, tak travnaté plochy určené k aktivnímu odpočinku a pohybu. Ať už v rovinném či zvlněném terénu, atmosféru zahrady dotvářejí koupací jezírka, vodopády a imitace horských říček se suchými ručně skládanými zídkami, trávníky, stromy, keře… a pokud  se podaří realizovat návrh v souladu s principy FENG ŠUEJ, nebo trvale udržitelného rozvoje – PERMAKULTURY, není o čem dál přemýšlet. 

Rozhodnutí svěřit se do rukou nadšenců z mladé firmy Barevné zahrady určitě nebudete litovat. Do vašeho života totiž prostřednictvím originální, přírodě blízké zahrady přinesou nový rozměr, synonymum radosti, odpočinku a pocitu zázemí v podobě neustále měnících se stromů, keřů a trvalek, zurčící vody, zvlněné vodní hladiny.

010Díky individuálnímu přístupu získá klient zahradu šitou přímo na míru svým potřebám a možnostem. Nejlepší pochopitelně je, když zahrada vzniká současně se stavbou domu, ale v Barevných zahradách nemají problém zvládnout ani dodatečné realizace či rekonstrukce. Projekt řeší celkovou situaci pozemku s ohledem na umístění a styl domu, bere samozřejmě na zřetel základní požadavky majitelů například pokud jde o umístění pergoly, ohniště, zahradního posezení, dětského hřiště, zahradního domku, jezírka, výsadbu okrasných rostlin….

Nic z toho samozřejmě nejde bez osobní návštěvy na pozemku, teprve po ní může vzniknout studie, tedy sofistikovaný barevný grafický návrh půdorysu zahrady ve 2-3 variantách. Až ve chvíli, kdy dojde k odsouhlasení základní koncepce, lze pokračovat projektem se všemi potřebnými detaily včetně seznamu rostlin, podrobného rozpočtu, prováděcích a záručních podmínek realizace zahrady. Projekt obsahuje barevné řešení návrhu v půdorysném zobrazení, prostorové 3D pohledy, osazovací plán a návrh závlahového systému.

Celková cena projektu pak vychází z hodinové sazby a množství řešených prvků, časové náročnosti a velikosti pozemku.

Barevné zahrady zrealizují tyto zahradní úpravy a s tím související  stavební prvky:

výsadbu stromů, keřů, trvalek a trav ● aplikaci kobercových a setých trávníků ● květnaté louky, kvetoucí lemy kolem plotů, alternativní náhrady běžných trávníků s méně častou údržbou ● okrasná a koupací jezírka včetně říček a vodopádů ● vodní prvky – pítka, „vyvěrající“ kameny ● chodníky ze šlapáků, přírodní schodiště a stupně ve svahu ● ručně skládané suché zídky ● instalaci okrasných kamenů ● imitace kamenných a štěrkových suchých řek ● založení skalky ● GABIONY – kamenné zdi v drátěných koších ● dlažby – okrasné, chodníky, pod pergoly ● dřevěné prvky – mola, pergoly, můstky, mobilní nádoby se zelení, ozdoba skruží od studny, lavičky, dětské herní prvky ● automatický závlahový systém pro travnaté plochy TORO® ● údržbu založených zahrad – řez, náhrada rostlin, odplevelení trávníku, přihnojení výsadeb a trávníku

rz. . rz2

Barevné zahrady – realizace přirozených a feng-šuej zahrad
Náves Svobody 18
Olomouc-Holice
tel.: 603 445 687 (v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00)

www.barevnezahrady.cz, info@barevnezahrady.cz