Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch voda?

Tepelným čerpadlům jejich skvělou pověst už jen tak někdo nevezme. Nejen že jsou šetrná k životnímu prostředí, jsou také šetrná k vaší peněžence, a tedy i rodinnému rozpočtu. Na jejich pořízení navíc můžete čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám a uspořit tak z celkových nákladů 100 000 Kč. Nejoblíbenějším typem tepelného čerpadla je v České republice rozhodně tepelné čerpadlo vzduch / voda. Jak ale takové čerpadlo funguje?

 

Princip tepelných čerpadel je vlastně velmi jednoduchý

Vše, co musíte jako uživatel vědět, je to, že se tepelné čerpadlo vzduch / voda skládá ze dvou funkčních a vzájemně propojených jednotek – jedné vnější a jedné vnitřní. Zařízení pak získává tepelnou energii z vnějšího prostředí, kterým je v případě tepelného čerpadla vzduch/ voda právě venkovní vzduch. Pokud však chcete nahlédnout trochu hlouběji, pokračujte ve čtení.

Součástí vnější jednotky tepelného čerpadla je ventilátor, který přivádí vzduch do zařízení. Zde je mu odebírána tepelná energie pomocí nemrznoucí kapaliny, která dále pokračuje do systému. Ohřátí kapaliny vnějším vzduchem způsobí, že se kapalina ve výparníku změní v plyn, který je nasán kompresorem a následně stlačen. Vysoký tlak zapříčiní vysokou teplotu. Tekutina putuje pomocí kompresoru dále do kondenzátoru, kde už předává získané teplo vodě. Kapalina je poté pomocí expanzního ventilu vracena do oběhu se svou původní teplotou.

 

A co když je pod nulou?

Aby systém fungoval, musí být vzduch teplejší než kapalina, která je nazývána chladivem. To by samozřejmě nefungovalo, pokud by se jednalo o obyčejnou vodu. Chladivo je však speciální nemrznoucí směs, která je hluboce podchlazená a její teplota je tedy nízko pod nulou. Rozdíl mezi teplotou vzduchu a teplotou chladiva je pak teplo získané z vnějšího prostředí, které se následně znásobí pomocí vysokého tlaku vyvinutého na kapalinu v zařízení. Proto je možné, aby tepelné čerpadlo fungovalo efektivně i v období zimních měsíců. V současné době jsou stále běžnější zařízení, která zvládají i -25 stupňů Celsia pod nulou.

 

Co je bivalentní provoz?

Z předchozích řádek je jasné, že výkon tepelného čerpadla závisí na teplotě vnějšího prostředí, v našem případě vzduchu. Některá tepelná čerpadla proto využívají sekundární zdroj, který se zapne ve chvíli, kdy by muselo tepelné čerpadlo zvýšit pro získání stejného množství tepla svůj příkon. Jiná zařízení si však poradí sama – za cenu zvýšeného příkonu. Je nutné zařízení dobře vybrat a dimenzovat ho dle potřeb vašeho objektu, aby v zimních měsících nedocházelo k neočekávaným výpadkům. Pro horské oblasti, kde se předpokládají dlouhodobé teploty hluboko pod bodem mrazu je lepší volit zařízení, která získávají tepelnou energii z nezámrzné hloubky, teda tepelná čerpadla země/voda, na která nemá teplota vzduchu vliv.