Montované dřevostavby

ramove                     skeletove

Montované – sendvičové dřevostavby
Podstatou montované – sendvičové dřevostavby je skeletová konstrukce z dřevěných trámů, vyplněná tepelnou a akustickou izolací, opláštěná stavebními deskami na bázi dřeva nebo palubkami. Od cihelných staveb se výrazně cenově neliší, mají však mnohem lepší tepelné vlastnosti, rozměrovou přesnost a jsou lehčí. Protože se jedná o suchý proces výstavby, jsou na rozdíl od zděných staveb objemové změny konstrukcí vlivem vlhkosti během zrání prakticky vyloučené a především doba výstavby je nepoměrně kratší. Patří mezi těžké dřevěné skelety, které se vyvíjely z hrázděných konstrukcí. Dřevěné prvky jsou dvakrát až třikrát mohutnější než u fošnového systému, prvky bývají lepené lamelové a vrstvené, tak aby bylo dosaženo potřebné kvality.