Dokument národní kvality – nejlepší vizitka

 

Vybrat si správného dodavatele nové dřevostavby nemusí být vždy jednoduché. Objektivní měřítko neexistuje, je tedy pouze na uvážení budoucího stavebníka, zda se bude orientovat podle množství postavených domů, internetové prezentace nebo třeba vystupováním obchodního zástupce. Našli bychom jistě mnoho dalších kritérií, jejich slabým místem je však výrazná subjektivita. Existuje však nástroj, za jehož objektivitu se zaručuje nezávislá zkušební instituce. Seznamte se s DOKUMENTEM NÁRODNÍ KVALITY.

 

dřevostavbyZmíněnou nezávislou institucí je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD), který ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů (ADMD) vyvinul účinný nástroj kontroly kvality členů Asociace. Dokument národní kvality (DNK) je směrnicí o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva zaměřený na projekční technickou přípravu, kvalitu materiálu, deklaraci základních požadavků na konstrukci podle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáže, výroba prefabrikátu atd.). Každý dodavatel montovaných domů, který chce být členem ADMD musí splnit ne právě snadné požadavky na udělení DNK, jinak by byl z ADMD vyloučen. Co to znamená pro stavebníka? „Především určitou záruku,“ říká Ing. Blanka Stávková, tajemnice ADMD. „Zatímco certifikace vyžadovaná zákonem o technických požadavcích na výrobky požaduje kontrolu pouze jednou za rok, ve výrobním závodě a zaměřuje se jen na finální výrobek, tedy panel, kontrola podle DNK probíhá přímo na staveništi. Sleduje se dodržování technologické kázně na stavbě, stanovuje a sleduje se systém kritických bodů konstrukce, povinně se provádí Blower door test – to vše minimálně dvakrát ročně,“ vysvětluje Blanka Stávková.

 

dřevostavbyVstupem do ADMD na sebe každá firma dobrovolně klade vyšší požadavky, snaží se o maximální kvalitu svého díla a vše prokazuje nezávislou certifikací. I poté, co Dokument národní kvality získá, musí dvakrát ročně podstoupit externí dohled nad výrobou i montáží, což je v České republice ojedinělá věc. Většina z nás si svůj vlastní dům postavit sama neumí – nakonec pro dřevostavby se svépomocná práce ani nedoporučuje. Záleží samozřejmě na každém stavebníkovi, jakou firmu si ve finále zvolí za svého dodavatele. Ing. Jan Penc z VVÚD k tomu dodává: „Tím, že si vybereme firmu, která má takzvaně „osm rukou a čtyři hlavy“ a ohání se dlouholetou zkušeností ze zahraničí, sice možná dosáhneme lepší ceny, ale kvalita návrhu a nezřídka i provedení celkovou hodnotu díla snižuje.“ Jinou možností je vybrat si větší, renomovanější firmu, ani to však nelze jednoznačně považovat za nejlepší doporučení, protože každá firma je založena na kvalitě jejích pracovníků. V obou popsaných případech tak přichází v úvahu jedině nástroj, který co nejobjektivněji prokáže, že firma je schopna dostát svým proklamacím a naše peníze nám zhodnotí kvalitní investicí v podobě bezproblémového rodinného domu. Tímto nástrojem je certifikace. Ta ale nemá smysl, pokud se neprovádí podle kvalitního dokumentu, kladoucího požadavky jak na firmu, tak na konstrukce. V České republice zatím není zákonem vyžadována kontrola firem provozujících staveništní montáž. Dokument národní kvality to však umožňuje a je pouze na rozhodnutí každé firmy, zda se nebojí prokázat svou kvalitu právě tímto způsobem. Pro stavebníka je však vlastnictví značky DNK jednoznačným signálem, že vybraná firma je schopna dostát svým závazkům a že právě od ní se mu dostane vysněného domu v klidu a bez problémů.

 

Více na www.admd.cz