Potřebujete zaměřit pozemek nebo jinou geodetickou práci?

Služby geodetické společnosti můžeme potřebovat z mnoha důvodů. Některé jsou příjemné, jiné nepříjemné, jako třeba, když se dohadujeme se sousedem, kde už je pozemek náš a ve kterých místech je ještě jeho. Kvalitní geodet nejen že vykonává kvalitní práci, ale s mnohými dotazy vám hravě poradí. Stačí znát spolehlivou geodetickou společnost.

Co můžete požadovat od geodezie?

Kdyby nebyly geodetické práce a my nemohli využít jejich služby, velmi těžko by se nám žilo. S geodety spolupracuje katastr nemovitostí, připravují podklady pro mapy, a to i ty digitální, zaměřují a vyhledávají inženýrské sítě, měří a vypočítávají kubatury, také se setkávají se zaměřením stávajících stavů budov, vyhotoveními půdorysů, řezů a pohledů. Dalším odvětvím je 3D skenování a fotogrammetrie, metoda BIM či kategorie řešící vše kolem pozemku na klíč, stavby v kostce, auditu pozemku atd.

Velmi žádané jsou geodetické práce Praha, Brno, Olomouc i v dalších velkých městech. Je zde spousta budov, pozemků, jejich vlastníků, ať už stávajících či budoucích, kteří potřebují geodetické služby.

Nový geometrický plán

Postavili jste na pozemku budovu? Tak to budete potřebovat geometrický plán, lépe řečeno jeho novou, aktuální verzi. Budete jej potřebovat i za účelem změny hranice pozemku či rozdělení pozemku. Potřebný je i u vyznačení budovy, věcného břemene či právy stavby. Dalším důvodem, proč jej můžete potřebovat, je doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru.

Ať už potřebujete zaměření pozemku kvůli přípravě projektové dokumentace, geometrický plán či jinou službu geodetů, geo5.cz vám pomůže rychle a kvalitně za rozumnou cenu. S důvěrou se na ně obraťte, tým profesionálů je připraven být vám k dispozici. Uvidíte, že budete spokojeni.