Současnost a perspektiva výstavby dřevěných montovaných nízkoenergetických domů v České republice

 

Je velmi potěšující, že i přes výrazný pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví, má zájem investorů o dřevěný nízkoenergetický nebo srubový dům stále rostoucí tendenci. I když z nejnovějších statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek meziročně mezi roky 2012 a 2013 pokleslo o 8,3 % a v počtu všech již dokončených bytů v rodinných domech byl meziroční index ještě smutnější, jelikož vykázal pokles o více než 11 %, segment dřevostaveb a z pohledu počtu realizovaných rodinných domů, od poloviny 90.let kontinuálně roste. Dle dostupných údajů bylo letech 1997 v České republice dokončeno pouze 87 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2013 jich bylo dokonce už kolem 1 300.

V roce 2013 byla v České republice dokončena výstavba celkem 15 000 zcela nových rodinných domů realizovaných všemi stavebními technologiemi.  Z tohoto počtu bylo s využitím technologie výstavby na principu dřeva (dřevostaveb) postaveno celkem 1 285 rodinných domů, což znamená, že podíl dřevostaveb na našem trhu dosahuje již 8,5 procenta.

Dokončené rodinné domy v ČR v jednotlivých letech vč. podílu dřevostaveb

 

 

Rodinné domy dokončené v ČR celkem

(Všechny stavební technologie)

Rodinné domy dokončené v ČR (Technologie dřevostavby)

Podíl dřevostaveb na trhu RD v ČR

 Rok

(v ks)

(v ks)

(v %)

2008

19 211

1 008

5,25

2009

18 778

1 195

6,36

2010

19 382

1 332

6,87

2011

17 025

1 465

8,61

2012

17 100

1 699

9,94

2013

15 013

1 285

8,56

Zdroj:  ČSÚ, ÚRS, ADMD

Úspěch dřevostaveb, jako stavební technologie a především zájem o ně má více důvodů. Jedním z nich je změna myšlení a postojů samotných zákazníků. Skepse široké veřejnosti k této technologii z 90. let minulého století, která byla způsobena hlavně neznalostí jednotlivých výhod dřevostaveb a „konzervativním“ myšlením investorů (obava z něčeho nového, neprověřeného), je už minulostí. 

Pozitivní vnímání dřevostaveb z pohledu potencionálních uchazečů o nový dům roste. Zákazníci, jedná se především o mladou generaci ve věku 30 – 40 let, kteří si už pořídili svůj  dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně tyto čtyři nevyvratitelné vlastnosti resp. výhody dřevostaveb:

  1. 1)Mimořádnou kvalitu (dřevostavby jsou většinou vyráběnymoderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky).
  2. 2)Skvělé tepelně izolační vlastnosti (téměř všechny domy se dnes již stavínízkoenergetickém nebo pasivním standardu).
  3. 3)Rychlost výstavby (od jednoho týdne po jeden měsíc, podle aktuálního stupně dokončení domu).
  4. 4)Příznivý poměr kvality a ceny a výhodné podmínky financování (např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky atd.).

Garantovaná kvalita jakékoliv stavby je pro většinu investorů rozhodujícím faktorem. V tomto parametru jsou permanentně přezkušovány a certifikovány všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK) udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským v Praze, nutnou podmínkou členství v Asociaci. Kromě toho mají výrobci dřevostaveb, působící na českém trhu, ještě další mezinárodní atesty (např.RAL,CE apod.), které jim umožňují realizovat svoji produkci na náročnějších evropských trzích. 

Dalším důvodem vzrůstající obliby dřevostaveb u nás jsou pozitivní reference lidí, kteří si dřevostavbu již pořídili a své zkušenosti a pocity z kvalitního bydlení v kvalitní dřevostavbě sdílejí dál.  Také z hlediska použitých nových moderních materiálů, skladeb konstrukcí, technologie výroby a celkového způsobu montáže jde tento segment výstavby dynamicky vpřed. 

Renomovaní výrobci dřevostaveb disponují všemi náležitými zkouškami a certifikacemi včetně těch zahraničních. Certifikáty jsou vystavovány až poté, co firma resp. konstrukce vyhoví celé řadě zkoušek ( zvukově izolační, požární odolnost, a kročejové parametry, prostup tepla obvodovou stěnou i stropem atd.)  K nezávadnosti vnitřního prostředí přispívají rovněž moderní systémy řízeného větrání s rekuperací a k úsporám energií nadále vedou technologie teplovzdušného vytápění, instalace solárních a nebo fotovoltaických panelů. Stále častěji jsou využívány různé systémy moderních tepelných čerpadel.  V poslední době se začínají objevovat tzv. systémy inteligentního řízení objektů. Z hlediska materiálů jsou u nás v poslední době stále častěji využívány typické dřevovláknité izolační materiály a to zejména lidmi s citlivějším vnímáním k životnímu prostředí. Používají se především v konstrukcích stěn, stropů a střech. Izolační materiály na principu dřeva se v moderních dřevostavbách objevují hlavně v tzv. difuzně otevřených konstrukcích. K dispozici jsou i propracovanější fasádní systémy. Dalším méně rozšířeným využitím se stává dřevovláknité izolace jako izolace do podlah, kde výrazně přispívá ke snížení přenosu hluku. Tepelně izolačními vlastnostmi jsou izolační materiály na principu dřeva srovnatelné s izolacemi na jiných bázích, cenově se však jedná o mnoho dražší alternativu. Základním rozdílem mezi běžnou izolací a izolací dřevovláknitou  je její lepší tepelná kapacita. U dřevovláknité izolace je asi třikrát větší a proto, především v podstřešních prostorech, může významně přispívat k tepelné stabilitě.

Tepelně izolační vlastnosti těchto dřevostaveb hrají a v budoucnu budou hrát stále větší roli, jelikož ceny energií rostou. Pro majitele dřevostavby je efekt nejenom v úspoře nákladů na vytápění, ale také, díky o mnoho menší tloušťce obvodových stěn, v lepším využití zastavěné plochy, jelikož obytná resp. užitná plocha domu je u dřevostavby o celých deset i více procent větší oproti jiným tzv. tradičním stavebním technologiím, kde je tloušťka obvodových stěn, při srovnatelných tepelně izolačních parametrech dokonce větší.

Pasivní, nulové a nízkoenergetické domy jsou všechno stavby, na které se vztahují přísná pravidla měrné spotřeby tepla. Nejběžnějšími v dnešní době jsou nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla na vytápění menší jak 50 kWh/ m²/rok. Za pasivní dům se považuje takový, který má spotřebu energie na vytápění menší než 15 kWh/m²/rok. Nulové domy jsou energeticky naprosto soběstačné. Jejich spotřeba je pod 5 kWh/m²/rok. Pro získání představy, o jak velké úspory nákladů na vytápění se jedná, je třeba připomenout, že starší, především zděné a ještě nezateplené stavby, navrhované podle standardních požadavků tepelně technické normy dosahují obvykle hodnoty až 180 kWh/ m²/rok.

Hlavním předpokladem nízkoenergetických staveb je zabránění úniku tepla zejména kvalitní izolací a dobře těsnícími okny. Důležitá je mimo jiné také rekuperace, neboli zpětné využití odpadního tepla, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperační zařízení, kde si teplý a studený vzduch přes plochu tělesa v zásobníku tepla zaměňují svoji teplotu – vnitřní vzduch ohřívá ten venkovní. Rekuperátory mohou ušetřit až 90 % tepla, jenž bychom spotřebovali při klasickém ohřevu studeného vzduchu topením.

U pasivních dřevostaveb, u nichž se spotřeba tepla pohybuje okolo10 – 15 kWh/m2/rok a s využitím účinného řízeného větrání s rekuperací či teplovzdušného vytápění, činí roční náklady na vytápění okolo 2 500,- Kč.

Pro většinu mladých lidí, jenž mají potřebu rychle se osamostatnit a bydlet co nejdříve ve svém vlastním „domečku“ nebo u těch, kteří se věnují rozvoji své profesní kariéry, sportu, rodině, zálibám atd. a nemají chuť ani čas trávit každý víkend po dobu dvou let na stavbě, je rychlost výstavby dřevostaveb to, co je k rozhodnutí o přesvědčilo. Ve většině případů je dům postaven v řádech několika týdnů po dokončení základové desky. Rychlost výstavby dřevostaveb bohužel výrazně brzdí stále ještě komplikované a zdlouhavé stavební řízení a obstrukce určitých stavebních úřadů. Jedním z hlavních cílů ADMD je dosáhnout zlepšení i v této oblasti. 

Většina potencionálních stavebníků, kteří si přejí pořídit novou dřevostavbu, zpravidla neposuzuje na prvním místě technické nebo tepelně izolační parametry této konstrukce, ale hlavním rozhodovacím kritériem, především v posledních dvou až třech letech, je výsledná cena domu. Téměř všichni naši výrobci dřevostaveb nabízí kromě svých klasických domů také levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale dají se pořídit v ceně do 2milionů korun.  Pozor však na skutečnosti, aby se příliš nízká cena daného domu, která je většinou možná pouze ve vazbě na špatnou kvalitu vstupních materiálů, poddimenzované nosné konstrukce, nevyjasněných detailů a nekompetentní montáže, pro koncové zákazníky nestala hlavním nebo dokonce jediným kritériem pro koupi. Nový dům je investice na mnoho desetiletí dopředu a poměr ceny a kvality by měl být každopádně v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné uzeniny, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní.  Levnou a nekvalitní paštiku za pár korun můžete vyhodit, pokud vám nebude chutnat, ale když si necháte postavit levný a nekvalitní dům od neprověřené (garážové) firmy, budete mít starosti a budete si své rozhodnutí vyčítat celý život.  Zde bych chtěl zájemce o novou dřevostavbu upozornit na to, že celková cena a kvalita musí být v odpovídající relaci. U firem sdružených v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), je kvalita kontinuálně auditována a právě protodoporučuji potencionálním investorům, aby se obraceli prioritně na tyto firmy.  Věříme, že trh a aktivní zaměření a působení členů ADMD na kvalitu svých dřevostaveb a kladený důraz na spokojenost zákazníka přesvědčí potencionální investory, jakou cestou se mají ve skutečnosti vydat. Každému, kdo si chce pořídit svůj zcela nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu doporučuji, aby se pečlivě obeznámil s referencemi a ověřil si historii, zázemí a celkovou kvalitu dané firmy, u které si dům chce objednat. V tomto směru dělá ADMD naprosto bezplatné poradenství. Pokud bude chtít kterýkoliv potencionální investor získat informace, může se na Asociaci dodavatelů montovaných domů v klidu obrátit.  Z hlediska technických parametrů je dobré si před podpisem smlouvy o dílo zjistit resp. ověřit alespoň tepelně izolační vlastnosti obvodové stěny, kde je dnešní standard kolem 12 – 16 W/m2.K a také energetickou náročnost resp. celkovou výpočtovou spotřebu tepla na vytápění, která by u moderních nízkoenergetických domů neměla překročit více jak 30 – 40 kWh/m2.rok (u pasivních domů je to max. 15 kWh/m2.rok).

Zajistit zákazníkovi mimořádnou kvalitu v celém procesu realizace dřevostavby je již celou řadu let cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, jejíž sídlo se nachází v Brně na Bauerově ulici 10 (vedle brány č. 9A  BVV) v areálu Národního stavebního centra EDEN 3000.  Zde si mohou zájemci o kvalitní dřevostavbu prohlédnout ukázkové domy několika osvědčených výrobců.  Prostory brněnského Stavebního centra jsou otevřeny každý den od 10 do 18 hodin a v každém vzorovém domě jsou na setkání s Vámi připraveni profesionální stavební poradci.    

Ing. Vratislav Blaha, CSc., 

předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

www.admd.cz