Vrtání do již připravené a zateplené fasády má svá pravidla, neřídí se jimi celá čtvrtina Čechů

Podle nejnovějšího průzkumu Sdružení EPS ČR polovina Čechů již někdy připevňovala předmět na fasádu svého rodinného domu, nebo to v blízké době plánuje. Jen necelá polovina z nich (48 %) ale šla po cestě správného technologického postupu. K jeho nedodržení se naopak přiznala téměř celá čtvrtina dotázaných (22,5 %), přestože tím mohou narušit zateplovací systém svého domu a tím snížit jeho izolační schopnosti.

Markýza, satelit, domovní číslo nebo dokonce prádelní šňůra, to jsou jen příklady předmětů, které na fasádu svého domu někdy připevňovalo, nebo plánuje připevnit, 54 % Čechů. Častěji se jedná o lidi žijící mimo Prahu a povětšinou v zateplených domech a bytech. To však jejich obyvatele nijak nelimitovalo. „Očistíme-li výsledky průzkumu od lidí žijících v nezateplených domech, 15 % majitelů nebo nájemníků zateplených domů se nezajímalo o správné technologické postupy u vrtání do fasády. Každý 6. se pak o správnost postupu možná zajímal, ale neřídil se jím,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.

 

Nesprávné zásahy do fasády mohou poničit izolaci

Nedodržovat schválené technologické postupy při vrtání do zateplené fasády je však podle odborníků velká chyba. Zateplení má totiž stejně jako jiná stavební úprava svá určitá specifika, která je nutné respektovat. „Pokud by došlo i k sebemenšímu narušení izolace, mohou vznikat tzv. tepelné mosty, kterými uniká teplo z budovy ven. Zateplení vašeho rodinného domu vám následně nebude generovat takové úspory na energiích, jak jste si ve skutečnosti představovali,“ dodává Zemene. Narušení zateplovacího systému navíc může způsobovat také kondenzaci vlhkosti stěn vnitřního skeletu domu a podporovat tak výskyt plísní. Na ty si podle loňského průzkumu Sdružení EPS ČR stěžuje téměř čtvrtina českých domácností (23,2 %).

 

Důkladně provedené, neponičené zateplení šetří peníze za vyprodukovanou energie

Pakliže se k zateplené fasádě chováte šetrně a technologicky správně, ušetří vám zateplení významné sumy peněz. „U domů postavených v první polovině 20. století může tato úspora dosáhnout až k 50 % výdajům za energie. Pokud si starý dům zateplíte komplexně včetně výměny oken, může úspora dosáhnout až celých 75 %,“ uzavírá Zemene. Kromě úspor za vyprodukovanou energii prodlužuje zateplení celkovou životnost budov, zvyšuje jejich tržní hodnotu a pomáhá udržovat potřebnou teplotu v interiéru po celý rok. Absolutní jedničkou mezi izolačními materiály na českém trhu dlouhodobě zůstává pěnový polystyren. Většinový podíl zaujímá především na fasádách a plochých střechách. Oblíben je mezi Čechy pro své skvělé izolační vlastnosti, vysokou odolnost a životnost minimálně 50 let.