Zelené střechy ochlazují naše města a zmírňují dopady na změnu klimatu

Lidé vnímají nepříliš pozitivně rostoucí zahušťování měst a jsou stále více citlivější na zvyšující se deficit zeleně v jejich životním prostoru. Odlišný přístup uvažování a inovativní řešení v architektuře přinesly ideu zelených střech, kterou ve svých projektech podporuje i projekční kancelář DELTA.

Zelené střechy jsou tu s námi paradoxně již od počátků stavitelství jako takového. Své místo a popularitu si získávají v posledních letech i v Čechách. A zcela oprávněně. Jednak jde o návrat zeleně do hustě osídleného městského urbanismu a na druhé straně se tato „pátá fasáda“ dostává do pozice silně funkční složky budovy – plní klimatickou, energetickou a v neposlední řadě i esteticko-odpočinkovou funkci stavby. Právě tyto argumenty mohou být důvod, proč chystá Ministerstvo životního prostředí širokou nabídku finanční podpory i legislativní změny pro období 2021 – 2027.

Nejde jen o zkrášlení. Podívejme se na praktické přínosy zelené střechy

Možná si pomyslíte, že zelená střecha je estetický výstřelek architektů bez praktického významu. To je zásadní omyl. Zelená střecha, případně zelená fasáda, je samozřejmě zajímavější a krásnější. Pro obyvatele budovy přináší nespočet nezanedbatelných a praktických výhod. V horkých letních dnech je doslova ekologickou klimatizací pro celou budovu. Mnozí z nás znají letní “neštěstí” v podobě bydlení v horních podlažích nebo přímo pod rozpálenou střechou. Přehřátý byt či kancelářský prostor, to není žádné terno. V letních dnech se budova nestíhá dostatečně ochladit ani během noci.

Standardní klimatizace není ideální záchranou, neboť kromě energetické náročnosti přináší i řadu nepříznivých dopadů na zdraví. Našli bychom sice další technická řešení, např. úprava vzduchotechniky apod., ta se však přímo úměrně přetaví do dramaticky rostoucích nákladů na realizaci i spotřebovanou energii. Zelená střecha naproti tomu vytváří přirozenou a ekologickou bariéru vůči přehřívání se stavby. Termoizolační funkcí to zdaleka nekončí. Přidanou hodnotou je výborná schopnost absorbovat dešťovou vodu, zadržovat ji a tím výrazně pozitivně ovlivnit mikroklima dané lokality.

Jaké typy zelených střech existují?

“Zelené střechy obecně rozdělujeme podle technologie a druhu použité zeleně na extenzivní a intenzivní. Velmi zjednodušeně – extenzivní střecha téměř nepotřebuje údržbu. Na zelenou plochu využívá sukulenty nebo tzv. rozchodníky, které vyžadují jen občasné polití vodou. Kvůli zavlažování je rozumné počítat s vývodem vody na střeše. Naproti tomu intenzivní zelená střecha počítá s využitím “klasických” rostlin, díky větší tloušťce a náročnější technologii přípravy je vhodnější pro zatížení chůzí. Můžeme se bavit o “aktivní střeše” využitelné na relaxaci a odpočinek. Určitě doporučuji konzultaci se zahradním architektem, kterou využívám i já – rostliny jsou živé organismy. Je tedy na místě poradit se se specialistou o celkovém návrhu vhodného druhového složení pro konkrétní situaci.“  říká Ing. arch. Juraj Bačkor z projekční kanceláře DELTA Group.

Proč bychom měli říci zeleným střechám ANO?

Zeleň je nedílnou součástí ekosystému a environmentálního prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Má přímý vliv na náš život i náladu. Kde je zeleň, tam se cítíme příjemněji. Nebavíme se pouze o subjektivních dojmech. Zeleň pro nás zajišťuje přeměnu oxidu uhličitého na kyslík, výrazně zlepšuje místní klima odpařováním zadržované vody, váže na sebe prach a filtruje škodliviny ve vzduchu.

„Zelené střechy jsou logické a absolutně obhajitelné řešení pro podporu ekologie. Je to otázka naší vlastní odpovědnosti vůči sobě a mladé generaci, zlepšovat prostředí ve kterém žijeme. Hledat vhodné a bystré řešení, abychom dokázali nahrazovat každou ztracenou plochu zeleně. Lhostejnost v této otázce není na místě. Praktické benefity jsou také silným argumentem. A přiznejme si – zelená střecha je na pohled hezčí a zanechává v nás pozitivní dojem“, říká na adresu zelených střech Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group Česká republika.

Zelené střechy se staly jedním z řešení prosazovaných touto architektonicko-projekční kanceláří v rámci “udržitelných stavebních projektů” v tzv. režimu DELTA green line. Společnost se aktivně věnuje také otázce ekologických staveb a udržitelnosti výstavby.

Tento článek vznikl ve spolupráci se společností DELTA Group SK.