Co pro firmu obnáší certifikace dle DNK ( DNK aneb proč zvolit firmu s touto certifikací)

Dokument národní kvality je komplexní dokument, který je zároveň i vodítkem pro firmy, jak má správně vypadat projekt pro dřevostavbu. Jak už bylo mnohokrát řečeno, základem kvalitní dřevostavby je kvalitní návrh. Pokud z hlediska návrhu srovnáme dřevostavbu a například zděný dům, dospějeme k závěru, že kvalitní návrh rodinného domu ze dřeva (dřevostavby nové generace) je výrazně náročnější než například zděný dům. Už z počtu vrstev v konstrukci obvodové stěny je to patrné. Pro zděný dům je typická skladba stěny omítka (štuk, jádro a základní omítnutí), cihla ve formě prefabrikovaného výrobku, tenkovrstvé lepidlo, izolant a tenkovrstvá omítka. Pro dřevostavbu je to sádrokarton nebo jiný velkoplošný materiál, instalační předstěna (není podmínkou) parozábrana nebo parobrzda, dřevěný nosný rám s tepelnou izolací, staticky nosná deska zajišťující tuhost konstrukce (pokud tuto funkci zároveň neplní parobrzda), tenkovrstvé lepidlo, izolant a tenkovrstvá omítka. Více vrstev znamená také více možných chyb. A to se vůbec nebavíme o detailech konstrukce, kde se musím dbát na vzduchotěsnost, prostup vodních par a tepelné mosty.

 

Jedním z nejdůležitějších bodů je statika konstrukce. Řádné stanovení prostorové (resp. vodorovné) tuhosti konstrukce neumí spočítat každý a ne každý statik dokáže provést ekonomický a přitom bezpečný návrh konstrukce. To je přitom základ spokojenosti zákazníka. Kvalitní statický návrh zamezí vzniku trhlin na pohledových částech konstrukce, nepřiměřeným průhybům a jiným neblahým efektům.

 

Nesporně velice důležitou částí návrhu dřevostavby je tepelně technický návrh a to nejen konstrukce v ploše stěny ale především detailů konstrukce, kde se můžou objevit plísně, nebo v nejhorším případě kondenzát.

 

Z hlediska bezpečnosti dřevostavby před požárem se nemusíme až tak bát. Samotný sádrokarton nám poskytne ochranu v řádech desítek minut (až 25 minut) požáru a dřevo po odhoření určité vrstvy chrání samo sebe. Nehledě na to, že existuje kvalitní a jasný dokument pro výpočet požární odolnosti. I zde se však můžou stát chyby a je potřeba aby návrh provedl erudovaný odborník.

 

Akustické parametry dřevostaveb se mohou zdát horší z hlediska nižší hmotnosti dřevěných stěn v porovnání se silikátovými konstrukcemi. I zde však kvalitní návrh dokáže předejít nepřiměřenému hluku v budoucím domě a hlavně střídání vrstev a nehomogenita konstrukce je velkou výhodou konstrukce.

 

Z výše řečeného je patrné, že firma musí mít především kvalitního (tím je míněno dostatečně vzdělaného a zkušeného) projektanta, který ví jak se ke dřevu chovat. A když ho má tak je spokojená nejen firma, ale i zákazník.

 

Certifikace dle DNK prověřuje nejen tyto ale i mnohá další úskalí návrhu, výroby ale i montáže dřevostavby jako celku a tím se snaží zajistit co největší spokojenost zákazníka. Proto je pro firmu hlavně důležité mít kvalitní personál projektantem počínaje a stavbyvedoucím konče. Stavbyvedoucí je totiž klíčová osoba při montáži konstrukce a při provádění detailů. Celek je zde totiž více než u něčeho jiného závislý na provedení právě těchto detailů. Firma tedy musí mýt promyšlený systém, kterého se drží všichni zaměstnanci a subdodavatelé, aby celé dílo dopadlo ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Aby to tedy usilovná práce a vysněný dům skončilo kvalitní stavbou, která bude dobře sloužit alespoň 50 let.

 

Ing. Jan Penc, Dis.

 

Více na www.admd.cz