Difuzně otevřená konstrukce DIFUTECH

 

Základním aspektem konstrukčního řešení dřevostavby je stavební fyzika, která se zabývá tepelnou izolací a protekcí proti vlhku. V okamžiku navrhování projektu dřevostavby se před vás staví otázka, zda zvolit konstrukční systém difuzně otevřený či difuzně uzavřený. Pozdější změna rozhodnutí je nereálná, neboť v závislosti na druhu systému se pořizuje konkrétní materiál. V následujících řádcích vás s problematikou konstrukčních systému seznámíme podrobněji.

 

Ačkoliv nelze jednoznačně říci, který systém je pro vaši dřevostavbu optimální, současné trendy ve světě bydlení vyzdvihují do popředí právě onu otevřenou konstrukci. Nespornou výhodou je, že dům je potom prodyšný a nikde se nerosí.

 

Otevřenost, respektive uzavřenost spočívá v propustnosti vlhka. Uzavřené systémy jsou charakteristické parotěsnou vrstvou, přes kterou vodní páry neprochází ke konstrukci. Tím se předchází jejímu zkapalňování. Kdežto difuzně otevřená konstrukce se skládá ze soustavy stěn, která zajišťuje propouštění páry přes konstrukci ven a zabraňuje kondenzaci kapalné vody.

 

Co je difuzně otevřená konstrukce?

Difuzně otevřená konstrukce je sestrojená z interiérové vrstvy, která se vyznačuje maximální vzduchotěsností. Do vnějšího prostředí je difuzně co nejvíce otevřená, kdežto z vnějšího prostředí je chráněná před pronikáním kapalné vody.

 

V současné době se na poli s difuzně otevřenými konstrukcemi popularitě těší moderní systém zvaný DIFUTECH. Uplatnění nachází při realizaci dřevostaveb, které si tamní obyvatelé oblíbili kvůli rychlé výstavbě, ekologičnosti a energetické úspoře.

 

Difuzně otevřené konstrukční řešení spatřilo světlo světa na přelomu tisíciletí, přičemž realizace byla pod záštitou společnosti ATRIUM. Rok 2011 byl pro systém DIFUTECH významný, neboť prošel zásadními úpravami, po nichž se zařadil mezi kvalitní konstrukce v celoevropském měřítku.

 

Výhody systému DIFUTECH

Difuzně otevřená konstrukce DIFUTECH se pyšní mnoha důležitými vlastnostmi a výhodami, které vás přesvědčí, proč zrovna tento systém. V první řadě se vyznačuje výbornou akustikou, protože k izolaci používá dřevovláknitou desku. Samozřejmostí jsou perfektní tepelněizolační vlastnosti, které oceníte především v zimním období. Nemovitost se mnohem lépe vytápí.

 

Přestože některé firmy tvrdí, že montáž otevřeného systému je náročná, opak je pravdou. Moderní DIFUTECH je bezpečný, odolný vůči mechanickému poškození a montáž je naprosto jednoduchá. Nadchne vás dlouhá životnost a samoregulace.

 

Pakliže přemýšlíte, jaká konstrukce dřevostavby je pro vás nejpříhodnější, zvažte výše uvedené informace. Spousta odborných společností se shoduje, že s otevřenou konstrukcí rozhodně neprohloupíte.