Nevyhazujte peníze komínem, je to zbytečné

Víte, že teplo z radiátoru můžete využít mnohem efektivněji, než jak jste naučení? Pomozte radiátoru odevzdat co nejvíc tepla nazpět do místnosti a tím ušetřit na topení.

Standardní teplovodní radiátory, používané v systémech ústředního topení, využívají pasivní proudění na výrobu tepla v místnostech. Tepelná energie je v kotli vložena do vody a následně přemístěna do radiátorů. Odtud je pak pomocí samovolného proudění vzduchu distribuována do místnosti. Tento systém není velice efektivní, zejména v případě, že je radiátor umístěn v rohu místnosti. Pro takové případy se montují konvektory, v nichž jsou instalovány ventilátory, které zvyšují výrobu tepla v místnosti a umožňují cirkulaci mnohem většího množství vzduchu přes radiátor. Výměna standardních radiátorů za konvektory je však velice náročná jako z technologického, tak montážního hlediska, ale existují řešení, která ze standardního radiátoru udělají konvektor. Takovým řešením může být například Termík.

vystrizek

Co je to Termík?

Termík je ve své podstatě přídavné zařízení pod radiátor, který svým silným průtokem vzduchu přemisťuje teplý vzduch do vyhřívané místnosti. Pomocí 4  velice tichých ventilátorů, které jsou umístěny ze spodní části radiátoru, se 6-násobně zvýší rychlost proudění vzduchu a využití tepelné energie, čímž se zkrátí celková doba výhřevnosti na pětinu. Při použití prostorového termostatu, termohlavice a při dobrém nastavení celého topného systému, je možné dosáhnout úspory nákladů za topení až o více jak 50%.

Jaký má Termík celkový efekt?

Příkladem se může stát vytápěna místnost s objemem cca 40m3. Při vytápění takové místnosti standardním teplovodním radiátorem je potřebná na zvýšení teploty o 1 stupeň přibližně 1 hodina. Pokud k takovému radiátoru přidáme Termík, na zvýšení teploty o celý 1 stupeň budeme potřebovat jen asi 10 minut času.

vystrizek

Vzhledem ke zvýšení účinnosti radiátoru je možné snížit teplotu vody ve topných okruzích až o celých 20 ° C, co přímo snižuje spotřebu energií na ohřev vody. V případě, že se s instalací Termíku uvažuje již v projektu, či při rekonstrukci, je možné při instalaci nových radiátorů použít menší radiátory, čímž se sníží objem celkového množství ohřívané vody a sníží se spotřeba energie na její ohřev. Udržovací teplotu v místnosti (např. přes noc) je možné snížit až o celé 2 ° C. Speciálně vyvinutá elektronika při zahřátém radiátoru ventilátory automaticky sepne a vypne ho, když se radiátor ochladí (přepínání při cca 30 ° C).

vystrizek

Použití Termíku v praxi

Montáží Termíku na radiátor se výrazně snižují celkové náklady na ohřev místnosti a návratnost investice je již za první sezónu. A montáž je tak jednoduchá, že ji zvládne každý laik – zařízení je k radiátoru připevněno pouze dvěma klasickými šrouby. Více o přídavném ventilátoru na radiátor Termík naleznetena stránkách společnosti Ecoprodukt.