Ukázková vícepodlažní dřevostavba okresního úřadu v Salzburgu

V Rakousku dokončila DELTA Group zajímavou dřevostavbu, která by klidně mohla sloužit jako vzor udržitelné výstavby. Jedná se o dřevostavbu okresního úřadu v oblasti Seekirchen v Salzburgu. I když je známo, že dřevo je obnovitelnou surovinou, jaká je perspektiva dřevostaveb v Česku? Proč je použití dřeva běžnější v rodinných domech než ve veřejných stavbách?

Architekt Karel Bařinka ze společnosti DELTA Group ČR upozorňuje na klíčová omezení: současná legislativa týkající se požární bezpečnosti stavby brání rozšířenějšímu využití dřeva ve vícepodlažních veřejných budovách. Na rozdíl od Česka v Rakousku však tento „handicap“ není tak restriktivní, což umožňuje realizaci vícepodlažních dřevostaveb za splnění stanovených bezpečnostních podmínek. Jsme tak svědky inspirativního projektu šesti budov pro okresní správní centrum Seekirchen v Salzburgu, který nám poskytuje pohled na budoucnost dřevostaveb ve veřejném sektoru.

Nový komplex kanceláří sloužící jako okresní správa pro oblast Salzburg vznikl koncem loňského roku v oblasti Seekirchen am Wallersee. Jeho výrazným prvkem je šest budov různých výšek, vybudovaných primárně ze dřeva, které elegantně zapadají do okolního prostředí. Dřevo bylo zvoleno jako hlavní stavební materiál, a spolu s velkými prosklenými plochami a dostatečnou implementací zeleně na několika úrovních vytváří atraktivní interiéry, které zároveň nabízí vysokou flexibilitu.

 

Důraz na udržitelnost byl zohledněn nejen při výběru materiálů, ale také v otázce energetické náročnosti. Potřebné dodávky energie zajišťuje místní teplárenská síť oblasti Seekirchen. Vzduch je předehříván zemními kolektory, a v létě je využíváno chlazení pod podlahou s využitím hlubokých geotermálních sond.

Dieter Greiner, jednatel skupiny DELTA Group, se zamýšlí nad zvláštnostmi a výzvami tohoto projektu. “Novostavba okresního správního centra v Seekirchenu byla jedním z nejnáročnějších projektů v mé dlouholeté kariéře. Relativně krátká doba pro fázi plánování, výběrového řízení a zadání zakázky představovala pro celý projektový tým výzvu. Zejména fáze od předběžného návrhu po stavební povolení bylo k dispozici pouze několik měsíců. U tohoto projektu byly tři zásadní milníky – stavební povolení, zahájení výstavby a předání uživatelům – všechny byly splněny a dokončeny včas. Tento skvělý výsledek byl produktem výborně sehraného týmu. Bylo jasně cítit, že všichni, kdo jsme se na projektu podíleli, táhli za jeden provaz.

Celý tým DELTA Group pracoval bok po boku s naším partnerem SWAP Architekten a s podporou našich odborných projektantů odvedl vynikající práci. Byli jsme v neustálém dialogu s týmem projektového managementu klienta, což znamenalo, že veškeré nepředvídané okolnosti byly řešeny velmi rychle a efektivně. Ohlédnutí za tím, čeho jsme dosáhli, mě naplňuje určitou hrdostí.“

„Ano, i v tomto projektu byl kladen důraz na lidi, na spolupráci nejen v našem sehraném projekčním týmu, ale také na spolupráci se všemi ostatními, kteří se na projektu podíleli. To je fakt, který se výrazně odráží na úspěchu projektu, když se členové týmu podporují i v obtížných fázích projektu a soustředí se společně na hledání řešení“, doplňuje Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR a zároveň jedním dechem dodává také fakt, že významným aspektem projektu je i jeho certifikace podle rakouské enviromentální normy „klimaaktiv.“

FAKTA:
Stavební projekt trval tři roky 2020–2023. Celková plocha projektu je cca 35 200 m² a užitná plocha cca 23 400 m². DELTA byla v tomto udržitelném projektu zodpovědná za činnosti generálního projektanta, management výběrového řízení, plnila roli místního stavebního dozoru a také byla garantem digitální správy dat o projektu díky platformě Datenpool.