Zateplení střešních prostor přináší značné úspory

 

Pokud plánujete zvýšit své úspory na vytápění kvalitním zateplením, jedná se určitě o správný krok. Neměli byste ovšem zapomínat ani na kvalitní zateplení půdních a střešních prostor. Právě tudy může unikat většina nashromážděného tepla. Teplý vzduch se totiž nedrží u země, ale stoupá vzhůru.

 

Úspory mohou dosáhnout až hranice 30%
foukané izolaceNa velikosti úspor ovšem záleží také správná volba izolace. Některé druhy střešních a půdních izolací nedosahují takových účinků, jaké byste si představovali. Zejména je velké riziko vzniku tepelných mostů v těžko přístupných místech. Také je zde velký nepořádek, který parta montážních dělníků dokáže udělat a všude je odpad  s odřezky izolačního materiálu. Těchto problémů se můžete jednoduše vyvarovat. Stačí se při realizaci zateplení střešních prostor spolehnout na foukanou izolaci.

 

Jaké výhody foukaná izolace přináší?
Foukaná izolace se řadí mezi moderní metody zateplení půdních a střešních prostor. Velice zkušenou firmou v tomto oboru je společnost Foukané Izolace s.r.o. Izolace firma provádí foukanou minerální vlnou. Tento materiál má vynikající tepelně-izolační účinky a navíc je vysoce odolný proti požáru. Foukaná izolace může být využita v rodinných domech, bytových domech, komerčních stavbách i v průmyslových objektech. Díky technologii zateplování na stavbě nevzniká žádný odpad. Materiál je na místo určení dopravován pneumaticky, pomocí hadice. Hadice vede z přistaveného automobilu, kde je uskladněn celý materiál. Díky tomu mohou být zateplovány prostory až do výšky 40 metrů a na 100 metrovou vzdálenost od automobilu. Materiál se objeví pouze tam kde je ho za potřebí.

 

Kompletní informace naleznete na www.foukaneizolace.cz