BIM. Synonymum pro vyšší produktivitu, inovativnost a konkurenceschopnost stavebního sektoru.

Digitalizace, Building Information Modeling a podpůrné softwary jsou novou cestou ve stavebnictví. Na podzim 2017 toto téma také projednávala vláda. Cílem je dosáhnout vyšší produktivity, inovativnosti a konkurenceschopnosti sektoru. BIM má mimo jiné za úkol snížit například náklady na rekonstrukci staveb či zjednodušit jejich provoz a údržbu. Erik Štefanovič vidí jeho velký přínos v tom, že může být efektivním nástrojem jak eliminovat riziko překročení nákladů.

 

360 stupňová vizualizace nebo virtuální realita je pro stavební projekty progresivních firem využívána již poměrně dlouho. Jak se k tomuto rozvoji staví DELTA?

V základě velice pozitivně! Pokud se ale podnik otevře digitalizaci, je nutné, aby se současně soustředil na člověka, neboť o toto soustředění je možné velmi rychle přijít. U našich procesů digitalizace velice dbáme na to, aby v centru zájmu stála společenská pospolitost a byla souběžně posilňována. Coby mezinárodní skupina firem se musíme mezioborově a mezikulturně propojovat, aby mohlo docházet k nejlepšímu vývoji projektu. Teprve poté, když je nastolena rovnováha mezi digitálními možnostmi (videokonference, atd.) a osobním kontaktem, mohou být možnosti a přednosti digitalizace optimálně využity.

 

Díky BIM nabízíte 3D-model stavby, na kterém mohou společně a současně pracovat všichni účastníci projektu. Jakým způsobem to může přispět k lepší kvalitě stavebního projektu?

Jsme přesvědčeni, že se jedná o technologii budoucnosti, neboť BIM je více než pouhý 3D model stavby. Výhody vidím především v mezioborové spolupráci při plánování a v komunikaci s klientem. Klient se může s budovou virtuálně seznámit, lépe pochopit její koncepci a např. si po nasazení brýlí projít místnosti, dávno předtím, než je budova postavena. Tak je možno zavčasu rozpoznat rizikové faktory objektu, reagovat na ně a odstranit je. A to ve fázi plánování, tedy v době, kdy to znamená třeba jen změnu čáry v projektové dokumentaci. Žádné bourání a likvidace, nákup nového materiálu, vícepráce, zdržení termínu atd. BIM nabízí tedy velmi kvalitní projektovou přípravu, která zcela eliminuje pouhé hašení problémů, které obvykle prodražuje a prodlužuje projekt. 3D model stavby nabízí také optimální základ pro facility management, neboť tak zákazník získá k dispozici mnoho cenných dat, např. co se týče údržby, provozu, drobné obnovy či rekonstrukce objektu.

FOTO „BIM nabízí velmi kvalitní projektovou přípravu, která zcela eliminuje pouhé hašení problémů, které obvykle prodražuje a prodlužuje projekt“ říká Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

Na závěr ještě krátký pohled do let budoucích. Na co se chcete soustředit kromě neúprosného trendu digitalizace v nadcházejících letech?

Přeji si, abychom nepodlehli digitálnímu světu a soustředili se na reálnou mezilidskou komunikaci a spolupráci. Aby se DELTA mohla dále vyvíjet coby expert, bude nadále naším středobodem orientace na partnerskou projektovou kulturu. S naší vlastní službou utváření kultury ve stavebních projektech chceme do odvětví stavebnictví vnést kulturu partnerského společného soužití a férové spolupráce. Hledat společně řešení a cesty, jak řešit nenadále situace, místo ztráty energie nad obviňováním a svalováním viny na ostatní. Rovněž si přeji, abychom se dále věnovali stavebním projektům coby udržitelná společnost, jež projektuje a realizuje stavební projekty orientované na životní cyklus a mohli realizovat nápady, které šetří přírodní zdroje. „Zelené stavění“ vnímám jako královskou disciplínu a jako jedinou správnou ekonomicky smysluplnou cestu do budoucnosti. Interně tuto formu plánování a realizace staveb nazýváme DELTA green line.

PROFIL SPOLEČNOSTI: Skupina DELTA s hlavním sídlem v rakouském Welsu patří k předním společnostem v oblastech služeb jako je architektura, stavební management, generální projektant, právní servis, management výběrových řízení, cost management včetně IT podpory pro řízení stavebních projektů. Spolu se 170 spolupracovníky a sídly v Rakousku, Čechách, Slovensku a na Ukrajině čerpá podnik ze svých čtyřicetiletých zkušeností v oblasti stavebnictví. Coby poskytovatel komplexních služeb doprovází DELTA své zákazníky osobně celým stavebním projektem od architektury až po kolaudaci. Partner, který aktivně využívá BIM a další digitální technologie ve stavebnictví.

19.2.2018 Max: Byl jsem na přednášce k BIM na semináři v Jihlavě a je cítit, že DELTA a její projektanti již skutečně s BIM pracují, aktivně jej zařazují do svých projektů a snaží se využít potenciál, který BIM klientovi i všem spolupracujícím na projektu nabízí.

21.2.2018 Dave: Určitě je to cesta správným směrem, která posune stavebnictví zase o kousek blíž k profesionálně neprojektovaným a také zrealizovaným budovám. Jsem pro BIM, i když vstupy jsou dost nákladné…